• Raport z debiutu - Your Image
Nazwa spółki: Your Image S.A.

Rok założenia: 2010

Strona www: www.yourimage.pl

 

Data debiutu: 20 czerwca 2012 r.

Sektor: Usługi inne

Ticker: YOU

 

Opis działalności: Your Image S.A. świadczy kompleksowe usługi z zakresu internetowego public relations, budując rozpoznawalność marki w sieci. Oferta Emitenta obejmuje takie działania jak analiza czynnika mających wpływ na opinię o danym podmiocie, zarządzanie komunikacją wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, kształtowanie klarowanego obrazu Klienta, doradztwo w sytuacjach kryzysowych oraz przede wszystkim pojawienie się marki w świadomości grupy odbiorców.

 

Kapitalizacja: 2 919 000,00 zł

Wielkość oferty: 570 500,00 zł

Koszty emisji: 60 000,00 zł/10,52%*

Przychody za 2011 r.: 659 318,43 zł

Zysk netto za 2011 r.: 54 988,38 zł

Kapitał własny: 750 828,10 zł

Cena/Zysk: 53,08

Cena/Wartość księgowa: 3,89

 

Kurs odniesienia: 0,65 zł

Kurs otwarcia: 0,80 zł

Kurs zamknięcia: 0,70 zł

Wolumen obrotu: 39 527 szt.

Autoryzowany Doradca: INVESTcon Group S.A.

Animator: Copernicus Securities S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Lauren Peso Polska S.A. 43,77%58/26,%

INVESTcon Group S.A. 13,98%/9,31%

Roman Pęcherz 9,48%/6,31%

Free float 32,77%/26,12%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

CC