• Raport z debiutu - AedesNazwa spółki: Aedes S.A.

Rok założenia: 2001

Strona www: www.aedes.pl

 

Data debiutu: 18 czerwca 2012 r.

Sektor: Budownictwo

Ticker: AEDA

 

Opis działalności: Aedes S.A. świadczy usługi budowlano–montażowe na rzecz zleceniodawców. Emitent oferuje wykonawstwo pełnego zakresu prac budowlanych od pojedynczych robót budowlanych poprzez generalne wykonawstwo, obejmujące prowadzenie robót zasadniczych, wykończeniowych oraz uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, aż po przekazanie do eksploatacji wykończonych obiektów. Dodatkowo Emitent świadczy również usługi kompleksowej aranżacji wnętrz, remontowe, modernizacji pomieszczeń i obiektów oraz sprzedaży i montażu ślusarki budowlanej.

 

Kapitalizacja: 10 737 717,00 zł

Wielkość oferty: 1 003 130,60 zł


Koszty emisji: 76 000,00 zł/7,58%*

Przychody za 2011 r.: 35 158 167,44 zł

Zysk netto za 2011 r.: 1 003 499,58 zł

Kapitał własny: 3 258 157,53 zł

Cena/Zysk: 10,70

Cena/Wartość księgowa: 3,30

 

Kurs odniesienia: 1,42 zł

Kurs otwarcia: 1,90 zł

Kurs zamknięcia: 1,90 zł

Wolumen obrotu: 3 513 szt.

Autoryzowany Doradca: WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Animator: Alior Bank S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Maciej Targosz 25,70%/28,52%

Paweł Szymuś 25,70%/28,52%

Małgorzata Michalcewicz 25,70%/28,52%

WDM Capital S.A. 10,38%/6,55%

Free float 12,50%/7,89%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

CC