• Raport z debiutu - AdMassive 

Nazwa spółki: AdMassive S.A.

Rok założenia: 2008

Strona www: www.admassive.pl

 

Data debiutu: 21 czerwca 2012 r.

Sektor: Media

Ticker: AMG

 

Opis działalności: Emitent specjalizuje się w aktywizacji sprzedaży w kanałach cyfrowych, zwiększając efektywnie sprzedaż produktów i usług swoich Klientów. Usługi oferowane przez Emitenta oparte są o innowacyjne narzędzia technologiczne, wykorzystujące możliwości Internetu i innych mediów cyfrowych do poszukiwania nowych rynków zbytu dla Klientów. Spółka działa w następujących obszarach: zintegrowana komunikacja elektroniczna skierowana do dużych sieciowych Klientów, usługi związane z aktywizacją sprzedaży dedykowane firmą z sektora MSP oraz obszar technologiczny - platforma technologiczna pod nazwą click2SALE.

 

Kapitalizacja: 10 530 000,00 zł

Wielkość oferty: 2 450 000,00 zł

Koszty emisji: 340 000,00 zł/13,88%*

Przychody za 2011 r.: 12 949 209,76 zł

Zysk netto za 2011 r.: 817 014,02 zł

Kapitał własny: 925 300,59 zł

Cena/Zysk: 12,89

Cena/Wartość księgowa: 11,38

 

Kurs odniesienia: 7,00 zł

Kurs otwarcia: 9,35 zł

Kurs zamknięcia: 7,80 zł

Wolumen obrotu: 1 418 szt.

Autoryzowany Doradca: Invest Concept sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Kenedix Investments Limited 49,10%/56,41%

Rafał Michalczyk 14,81%/17,02%

Free float 36,09%/26,57%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:


CC