• Raport z debiutu - Kancelaria MediusNazwa spółki: Kancelaria Medius S.A.

Rok założenia: 2009

Strona www: www.kancelariamedicus.pl

 

Data debiutu: 13 czerwca 2012 r.

Sektor: Usługi finansowe

Ticker: KMEA

 

Opis działalności: Kancelaria Medius S.A. świadczy usługi windykacyjne, w tym w usługi windykacji na zlecenie oraz wykupu portfeli wierzytelności. Ponadto Emitent oferuje usługi z zakresu serwisowania i zarzadzania wierzytelnościami oraz usługi prawne dedykowane podmiotom gospodarczym. Spółka działa na obszarze Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej, prowadząc windykację wierzytelności również poza granicami Polski, w tym w Niemczech, Austrii, na Litwie, Słowenii oraz na Węgrzech.

 

Kapitalizacja: 2 436 002,00 zł

Wielkość oferty: 436 000,00 zł

Koszty emisji: ---/---*

Przychody**: 125 580,00 zł

Zysk netto**: 73 900,42 zł

Kapitał własny: 2 073 902,42, zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 1,17

 

Kurs odniesienia: 0,10 zł

Kurs otwarcia: 0,13 zł

Kurs zamknięcia: 0,10 zł

Wolumen obrotu: 3 445 788 szt.

Autoryzowany Doradca: EBC Solicitors S.A.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa sp. z o.o. 82,08%/82,08%

Free float 17,92%/17,92%

 

*proc. wielkości oferty

**dane za okres od 11 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Opracowanie:

Certus Capital