• Raport z debiutu - IventiNazwa spółki: Inventi S.A.

Rok założenia: 2001

Strona www: www.inventi-power.pl

 

Data debiutu: 15 czerwca 2012 r.

Sektor: Eco-energia

Ticker: IVT

 

Opis działalności: Inventi S.A. specjalizuje się w opracowywaniu projektów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto Emitent prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące oraz świadczy usługi doradztwa w obszarze korzystania z uwolnionego rynku energii. Inventi S.A. wykonuje również audyty energetyczne związane z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii i prowadzeniem projektów energetycznych.

 

Kapitalizacja: 11 717 580,00 zł

Wielkość oferty: 260 280,00 zł

Koszty emisji: ---/---*

Przychody za 2011 r.: 86 200,00 zł

Zysk netto za 2011 r.: 6 631,35 zł

Kapitał własny: 3 647 818,67 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 3,21

 

Kurs odniesienia: 0,54 zł

Kurs otwarcia: 0,81 zł

Kurs zamknięcia: 0,69 zł

Wolumen obrotu: 224 884 szt.

Autoryzowany Doradca: Blue Tax Group S.A.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Mirosław Knociński 24,47%/24,47%

Wojciech Batusiewicz 23,67%/23,67%

INVESTcon GROUP S.A. 6,19%/6,19%

Górnośląski Zakład Obsługi 5,89%/5,89%

Gazownictwa sp. z o.o.

Free float 39,78%/39,78%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

Certus Capital