• Z życia spółekZe spółek

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 28 maja 2012 r. do 10 czerwca 2012 r.

 

28 maja.2012 r.

Novainvest

Emitent poinformował o sprzedaży 96% udziałów w spółce zależnej Global VC sp. z o.o. na rzecz inwestora finansowego. Udziały zostały sprzedane za kwotę 13.944 tys. zł, co stanowi równowartość wartości księgowej spółki. W ramach rozliczenia transakcji Emitent obejmie 5-letnie niezabezpieczone obligacje Global VC Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów związana jest z planowaną zmianą strategii w zakresie modelu działalności Emitenta. 

 

29 maja 2012 r.

MagnifiCo

Zarząd Spółki poinformował o wpłynięciu podpisanej umowy jaką zawarł z International Organization for Migration, której przedmiotem jest realizacja kampanii informacyjnej w ramach programu Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji dla Migrantów. Program został opracowany przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji, a jego wartość wynosi 3.059 tys. zł

 

30 maja 2012 r.

Inno-Gene

Zarząd Emitenta powziął informację o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przez spółkę zależną - Centrum Badań DNA sp. z o.o. Powyższa umowa dotyczy realizacji projektu w ramach działania 1.4 POIG pn.: "Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych testów z zakresu genetyki medycznej". Całkowita wartość projektu wynosi 5.299 tys. zł, a kwota dofinansowania to 4.175 tys. zł. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2015. Emitent planuje pozyskać środki własne niezbędne na realizację powyższego przedsięwzięcia w drodze emisji nowych akcji lub pożyczki pieniężnej.

 

1 czerwca 2012 r.

Plasma System

Emitent poinformował o podpisaniu umowy z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF Suez Energia Polska, której przedmiotem jest wykonanie powłoki ochronnej typu HIGHRESIST na elementach przeznaczonych do modernizacji kotła bloku energetycznego nr 1. Wartość powyższego zlecenia wynosi 4.465 tys. zł netto, a termin jego realizacji to II-IV kwartał 2012 r.

 

4 czerwca 2012 r.

Vedia

Emitent poinformował o otrzymaniu przez spółki zależne zamówień na łączna kwotę 4.505 tys. zł. Powyższe zamówienia zostały złożone przez klientów oferujących produkty na rynku rosyjskim, w Hong Kongu, Panamie oraz w USA i obecnie znajdują się w trakcie realizacji.

 

5 czerwca 2012 r.

Binary Helix

Emitent powziął informację o zawarciu umowy ze spółką Blackwall Security Ltd z siedzibą w Londynie, która działa w branży ochrony osób i mienia. Powyższy kontrakt określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż na rynku brytyjskim urządzeń Spółki, w tym m.in. Sky Track, Sky Guardian, MediaComBasic oraz CyberDog. Zarząd Emitenta oszacował wartość powyższego kontraktu na kwotę ok. 1 mln zł w 2012 r. Zawarta umowa jest początkiem współpracy pomiędzy kontrahentami w zakresie dystrybucji urządzeń Emitenta na rynek brytyjski.

 

7 czerwca 2012 r.

BGS Energy Plus

Zarząd poinformował o zawarciu przez firmę BGS Biogas a.s. – podmiot zależny od Emitenta, umowy z Zemědělská Cítov a.s., której przedmiotem jest budowa elektrowni gazowej o mocy 620 kW zlokalizowanej w Czechach. Planowany termin realizacji powyższego przedsięwzięcia to IV kwartał 2012 r., a wartość zawartej umowy wynosi 2.500 tys. euro.

 

Opracowanie:


Certus Capital