• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 28 maja do 8 czerwca 2012r.


NCIndex na zamknięciu w dniu 8 czerwca 2012 r. osiągnął poziom 36,87 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 2,4%. W analogicznym okresie zmalał również mWig40 - o 1,6%, podczas gdy sWig80 wzrósł o 1,4%, a Wig20 o 5,7%. Za granicą amerykański DIJA zyskał 0,8%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 60 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 22 mln zł.

 

Wykres 1. 

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 117 spółek, wartość rynkowa 73 nie zmieniła się, a 194 odnotowały spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:Tabela 1.

 

  • Blirt – w dniu 29 maja 2012 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
  • GKS GieKSa Katowice –  w dniu 2 czerwca br. Spółka podała do publicznej wiadomości treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 15 maja 2012 roku, kontynuującego obrady z dnia 1 czerwca 2012 r.;
  • Igoria Trade – W dniu 31 maja 2012 Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek MEDICALgorithmics, ZWG i Genesis Energy

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

  • Internet Works – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • K&K Herbal Poland w dniu 31 maja br. Spółka opublikowała raport roczny za 2011 rok;
  • IBS Netshops.pl – w dniu 6 czerwca 2012 roku Pan Andrzej Piechocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

 

 

Opracowanie:


Certus Capital