• Inwestorze „Zadbaj o swoje serce”Telemedycyna wymieniania jest obecnie jako jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów rozwoju w zakresie opieki zdrowotnej, czego potwierdzeniem jest systematycznie rosnąca ilość placówek medycznych, a co za tym idzie liczba pacjentów wykorzystujących nowe rozwiązania umożliwiające  zdalne monitorowanie stanu zdrowia. Pierwszą spółką, która przedstawiła rodzimym Inwestorom branżę oraz dała możliwość wzięcia udziału w tworzeniu nowego rynku usług była Telemedycyna Polska S.A., notowana na rynku NewConnect od 18 sierpnia 2010 roku. 

 

relaks700

 

Jak przystało na lidera rynku w zakresie profilaktyki kardiologicznej, podczas Konferencji WallStreet 16 oraz towarzyszącego jej Dnia Nowych Rynków, Spółka zorganizowała Mobilną Poradnię Kardiologiczną. „Zaproponowanie Inwestorom uczestniczącym w Konferencji możliwości wykonania badań było dla nas doskonałą okazją aby pokazać, jak w praktyce działają rozwiązania z zakresu telekardiologii” – wyjaśnia Ireneusz Plaza, Prezes Telemedycyny Polskiej S.A.

 

Prawie 70 uczestników Konferencji zdecydowało się na wykonanie badania EKG. U 30% badanych, zapis pracy serca był w mniejszym lub większym stopniu nieprawidłowy i zalecona została dodatkowa diagnostyka. Podobny procent badanych zgłaszał dolegliwości bólowe, najczęściej skarżąc się na okresowe bóle w okolicy serca. Badania podczas Konferencji były wykonywane za pomocą 12-odprowadzeniowego cyfrowego aparatu EKG, umożliwiającego przesyłanie elektrokardiogramu na odległość. Dzięki zastosowaniu telemedycyny, zapis badania EKG osoby, która zgłosiła się do Mobilnej Poradni Kardiologicznej był przesyłany
on-line do Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej. Dyżurujący lekarz na bieżąco opisywał każde badanie, które już po chwili było gotowe do wydrukowania i wręczenia pacjentowi.

 

Same wyniki badań wykonanych podczas WallStreet 16 potwierdzają zarówno konieczność zapewnienia większej dostępności wczesnej diagnostyki jak i potrzebę większego skupienia się na działaniach prewencyjnych.

 

Mając na uwadze rolę profilaktyki w zapobieganiu zgonom spowodowanym chorobami układu krążenia, Telemedycyna Polska organizuje największy w Polsce program profilaktyki kardiologicznej „Zadbaj o swoje serce”, realizowany wraz z partnerami od 2006 r. w centrach handlowych na terenie całej Polski. W ramach inicjatywy wszyscy chętni mogą nieodpłatnie korzystać z badań. O tym jak duży potencjał ma profilaktyka kardiologiczna, może świadczyć fakt, że w I kwartale 2012 r. przychód z realizacji programu wzrósł w stosunku do I kwartału 2011 r. o 17,7% i stanowił 13,9% udziału w ogólnej strukturze przychodów spółki. W I kwartale 2011 r. miały miejsce dwie edycje programu -  30. edycja Śląsk oraz 31. edycja Dolny Śląsk.

 

Ireneusz Plaza zwraca również uwagę, iż mimo braku finansowania usług telemedycznych przez NFZ, liczba klientów spółki systematycznie wzrasta. W ramach usługi Kardiotele (całodobowy nadzór kardiologiczny) nastąpiło zwiększenie liczby pacjentów indywidualnych o 67,0% w porównaniu do I kwartału 2011 r., natomiast liczba podmiotów medycznych korzystająca z usługi E-Kardiolog wzrosła o 116,7% r/r.

 

Efekty działań prowadzonych przez Telemedycynę Polską S.A. pokazują, iż połączenie nowych technologii z  rosnącą wśród społeczeństwa świadomością chorób układu krążenia  powoduje wzrost zainteresowania jej usługami, a jednym z najważniejszych aspektów wymienianych przez samych pacjentów jest poczucie bezpieczeństwa jakie zapewniają rozwiązania telemedyczne. Mimo silnego poparcia dla telemedycyny, także wśród osobistości środowiska naukowego, nie byłoby jednak sukcesu bez woli podejmowania konkretnych działań mających na celu monitorowanie stanu zdrowia zarówno przez samych pacjentów, jak również ich lekarzy.

 

Opracowanie: 

 

Certus Capital