• Pharmenafotolia.pl


Pharmena S.A. prowadzi działalność w zakresie opracowywania i komercjalizacji innowacyjnych produktów kosmetycznych i dermatologicznych środków leczniczych. Historia Spółki sięga 2002 r., kiedy to została założona Pharmena sp. z o.o., która następnie w kwietniu 2008 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Pharmena S.A. w sierpniu 2008 r. zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Profil działalności

 

Działalność Spółki opiera się na opracowywaniu i komercjalizacji innowacyjnych dermokosmetyków do skóry i włosów wymagających szczególnej pielęgnacji. Model biznesowy wyróżnia dwie płaszczyzny działalności: produkcyjną i badawczą. Wśród  produktów oferowanych przez Spółkę należy wyróżnić dwa segmenty produktowe: Hair Care (dla osób z problemami nadmiernego wypadania włosów i z łupieżem) oraz Skin Care (produkty przeznaczone do pielęgnacji skóry z problemami dermatologicznymi). Jak informuje Spółka, oferowane produkty cechuje wysoka jakość kosmetyczna, a ze względu na swój unikalny skład wszystkie produkty chronione są prawem patentowym. Sprzedaż dermokosmetyków, która w 2011 r. stanowiła 85,6% udziału w przychodach ogółem prowadzona jest nieprzerwanie od 2003 roku. Produkty Pharmena S.A. dystrybuowane są głównie na rynku polskim we współpracy z hurtowniami farmaceutycznymi, za pośrednictwem których trafiają bezpośrednio do aptek lub lokalnych dystrybutorów leków i kosmetyków.

 

Łódzki producent dermokosmetyków prowadzi jednocześnie aktywne działania w zakresie prac badawczo-rozwojowych skupiających się na zastosowaniu substancji czynnej 1-MNA (naturalna substancja czynna, na której oparte są produkty Spółki) w dwóch obszarach:

 

  • opracowywaniu nowych dermokosmetyków w celu rozszerzenie istniejących linii produktów,
  • opracowaniu innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego.

 

Badania w zakresie opracowania nowych produktów prowadzone są przez własny dział badawczy Pharmena S.A. Jak podaje Spółka w swoim Memorandum Informacyjnym, w 2011 r. rozpoczęto prace nad 8 nowymi preparatami rozszerzającymi dotychczasowy asortyment linii produktowych. Prace badawcze związane z opracowaniem innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego prowadzone są natomiast w USA i Kanadzie przez specjalnie w tym celu utworzoną spółkę zależną. Prace nad projektem leku 1-MNA trwają od 2007 r. Obecnie Spółka jest w trakcie procesu przeprowadzania oferty publicznej mającej na celu pozyskanie kapitału na dalsze badania kliniczne przeciwmiażdżycowego leku 1-MNA.

 

Jak wynika z opublikowanej 13 kwietnia 2012 r. w raporcie bieżącym  strategii rozwoju, Pharmena S.A. planuje także rozpoczęcie działalności związanej z wprowadzeniem do sprzedaży suplementu diety opartego na 1-MNA w profilaktyce miażdżycy. Planowany termin rejestracji produktu przypada na 2013 r.

 

Wyniki finansowe


Wykres 1. 

Wykres 1. Przychody Spółki w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

 

Wykres 2. 

Wykres 2 Wyniki finansowe Spółki w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

W ciągu ostatnich lat Pharmena S.A. odnotowuje systematyczny wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży, które na koniec 2011 r. wyniosły 8,9 mln zł i były o ponad 15% wyższe niż w roku ubiegłym. Z danych zawartych w raporcie okresowym wynika, iż Pharmena S.A. w I kw. 2012r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wys. 2,29 mln zł, czyli o 7% więcej niż w analogicznym okresie roku 2011. Jak podaje Zarząd w raporcie okresowym, wzrost wyników finansowych Spółki jest efektem dotychczas podejmowanych działań marketingowych. Jednocześnie Pharmena S.A. podejmuje działania związane z poszerzeniem dostępności własnych produktów w innych kanałach dystrybucji. Efektem powyższego jest podpisanie w marcu 2012 r. umowy o współpracy z siecią Rossmann.

 

W 2011 r. Pharmena S.A. wypracowała zysk operacyjny na poziomie 694,9 tys. zł, w porównaniu do 38,5 tys. zł w roku 2010, w którym według informacji podanych przez Zarząd Spółki, wyniki były słabsze z powodu poniesienia kosztów związanych z doradztwem prawnym przy konsolidacji projektu badawczego 1-MNA, zwiększonych wydatków na działania marketingowe oraz z powodu wypłaconych premii dla sieci dystrybucji  za wykonanie planu sprzedaży w 2010r. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyniki finansowe za I kw. 2012 r., w którym to Spółka osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 451,5 tys. zł, o 72% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność operacyjna w I kw. 2012 r. wzrosła do 19,72% w porównaniu do 12,3% w I kw. 2010 r., m.in. dzięki niższym kosztom produkcji związanych z nowym miejscem wytwarzania produktów. Wzrost rentowności świadczy także o zwiększeniu efektywności podejmowanych działań marketingowych.

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron Spółki niewątpliwie należy zaliczyć unikalną formułę oferowanych produktów opartych na dermatologicznym zastosowaniu substancji czynnej 1-MNA, która jest chroniona prawem patentowym w Polsce i kluczowych dla Spółki pod względem rynku zbytu krajach Europy takich jak m.in: Węgry, Słowacja, Czechy. Powyższe w połączeniu z wysoką jakością kosmetyczną produktów i konkurencyjną ceną może stanowić podstawę do dynamicznego zwiększenia sprzedaży oferowanych przez Pharmena S.A. produktów na rynkach zagranicznych, na których Spółka planuje uzyskać licencję na sprzedaż dermokosmetyków.

 

Słabe strony Spółki wiążą się z niską dywersyfikacją kanałów dystrybucji w zakresie sprzedaży produktów, która do końca 2011 r. realizowana była wyłącznie poprzez hurtownie farmaceutyczne, od których Spółka uzależnia swoje przychody i osiągane marże. Dodatkowo należy wskazać na silne uzależnienie działalności od regulacji prawnych oraz konieczności uzyskania licencji na sprzedaż nowych produktów, które często wymagają długiego okresu oczekiwania, co negatywnie wpływa na tempo rozwoju Przedsiębiorstwa.

 

Pharmena S.A. nie prowadzi bezpośrednio działalności produkcyjnej, opierając swoją działalność w zakresie sprzedaży dermokosmetyków o zatrudnianie wyspecjalizowanych podwykonawców, co rodzi zagrożenie związane z ewentualnymi zakłóceniami procesu produkcji i realizacji dostaw. Należy także zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z konieczności dostosowania procesu produkcji do tzw. standardów GMP (good manufacturing practice) dla produktów farmaceutycznych i kosmetycznych (planowane wejście w życie odpowiedniego rozporządzenia to 11 lipca 2013 r.). Z racji faktu, iż Spółka współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, ewentualna konieczność zmiany miejsca wytwarzania produktów w celu dostosowania produkcji do standardów GMP może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe w przyszłości.

 

Szanse dla Spółki związane są z prowadzonymi pracami nad opracowaniem leku przeciwmiażdżycowego, a także rejestracji suplementu diety opartego na 1-MNA stosowanego w profilaktyce miażdżycy. Wysoka innowacyjność leku, szerokie zapotrzebowanie na tego typu preparaty, w połączeniu z uzyskanymi patentami i licencjami sprzedaży może przyczynić się do gwałtownego wzrostu osiąganych wyników finansowych w przyszłości zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych.


Opracowanie: 

 

Prometeia