• Biofactory Biofactory 


Autoryzowany Doradca

Art Capital Sp. z o.o.

Nazwa spółki

Biofactory Spółka Akcyjna

Dziedzina (sektor gospodarki)  

przemysł, produkcja wyrobów z drewna, energetyka  odnawialna (w przyszłości)

Rodzaj oferty (prywatna/publiczna)      

prywatna

Wartość emisji

3,3 mln zł

Przewidywany termin złożenia (publicznego) dokumentu informacyjnego

czerwiec 2012

Przewidywany termin debiutu

spółki na NewConnect

lipiec/sierpień 2012

WWW

www.biofactory.pl


Historia:

 

Biofactory kontynuuje pond 90-letnią tradycje zakładu drzewnego. Jako spółka prawa handlowego została zawiązana w 2001 r., natomiast w 2009 r. nastąpiła jej prywatyzacja.

Obecnie Biofactory to spółka w fazie intensywnego rozwoju. Jej strategia zakłada przejście od producenta prostych wyrobów drewnianych do firmy czerpiącej istotną część zysków z bioenergetyki.


Dotychczasowy profil działalności:

 

W dotychczasowej strukturze sprzedaży spółki dominują wyroby konstrukcyjne oraz półprodukty do wyrobu podłóg i mebli klejonych a także usługi:

 

  • drewno konstrukcyjne - wyroby iglaste (m.in. kompletne więźby dachowe, tarcica, podbitka, kantówki, łaty, belki), wyroby bukowe (np. tarcica czterostronna, tarcica ogólnego stosowania),
  • elementy podłogowe z buka, fryzy bukowe (półwyrób do produkcji elementów podłogowych, płyt klejonych i płyt meblowych), elementy bukowe (w różnych wymiarach
    i klasach świeże, parowane, suszone),
  • podkłady kolejowe,
  • drewno kominkowe,
  • biomasa - zrębka defibracyjna i materiały odpadowe,
  • usługi parowania, impregnowania zanurzeniowego, przetarcia, suszenia oraz pozostała sprzedaż.

 

Wykres 1. 

Dogodna lokalizacja oraz wysoka jakość wyrobów Biofactory pozwala na sprzedaż około jednej czwartej produkcji za granicę. Firma eksportuje do takich krajów jak: Austria, Niemcy, Słowacja, Szwecji, czy Węgry.

                                                                    

Wyniki finansowe i prognozy    Struktura odbiorców w 2011 r.
Wykres 2.   Wykres 3.

 

Biofactory, w ciągu dwóch lat (dzięki inwestycji z 2011 oraz inwestycji planowanej na 2012) podwoi przychody przy znaczącym poprawieniu rentowności.

 

Strategia rozwoju

Strategia polega na przeobrażaniu Biofactory w nowoczesne, wysoko wydajne przedsiębiorstwo czerpiące zyski z produkcji wysoko gatunkowych wyrobów z drewna oraz branży bioenergetycznej. Spółka dzięki posiadaniu własnej biomasy (odpady przy produkcji wyrobów z drewna) będzie wytwarzać energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych zaspokajając w całości własne potrzeby oraz sprzedając energię do lokalnej sieci miejskiej. Dodatkowe przychody zapewni jej handel zielonymi i różowymi certyfikatami energetycznymi (tzw. świadectwa pochodzenia)

 

Sprzedaż ciepła charakteryzuje się dużą sezonowością. Z uwagi na profil swojej działalności Biofactory będzie mogła wykorzystać efekt synergii. Okresy niskiego zapotrzebowania na ciepło (miesiące letnie) pokryją się z czasem wzmożonego suszenia drewna na dużą skalę. Dzięki temu spółka będzie czerpać korzyści z siłowni przez cały rok.


Etapy strategii

Etapy

 

Realizacja obecnego (drugiego) etapu strategii pozwoli na:

wprowadzenie nowych, bardziej przetworzonych i wyżej marżowych produktów oraz dostosowanie oferty do potrzeb rynku,

  • dalszy silny wzrost przychodów i marży zysku,
  • istotne ograniczenie konkurencji ze strony niewielkich tartaków m.in. dzięki posiadaniu własnych suszarni.

 

CELE EMISJI  (3,3 mln zł)Cele emisji

 

1)      2 mln zł - uruchomienie nowej sześciokomorowej suszarni do produkcji tarcicy dębowej suszonej oraz lameli dębowych do produkcji klejonych desek podłogowych - inwestycja objęta umową o dofinansowanie z funduszy unijnych – wartość dotacji w wys. 684 tys. zł trafi z powrotem do spółki w 2013 r.,

 

2)      1 mln zł - budowa nowej wydajnej instalacji energetycznej o mocy 2 MW do ogrzewania suszarni,

 

3)      0,3 mln zł - powiększenie kapitału obrotowego, głównie na zapasy, celem zabezpieczenia się przed nierównomiernością dostaw i zmiennością cen surowca.


 

Więcej informacji Art Capital Sp. z o.o., www.art-capital.pl, artur.bielaszka@art-capital.pl

 

Opracowanie:


Art Capital