• STOCKinfoStockinfo

 

Autoryzowany Doradca


INVESTcon GROUP SA

Nazwa spółki

 

STOCKinfo S.A.

Dziedzina (sektor gospodarki)

 

-         Public relations,

-         Investor relations,

-         Marketing i reklama

-         Doradztwo projektów IT

Rodzaj oferty (prywatna/publiczna)

 

Prywatna

Wartość emisji

 

Seria A – 100 000 zł  Seria B - 22 000 zł
Seria C – 396 000 zł  Seria D - 75 000 zł

Termin złożenia (publicznego) dokumentu informacyjnego

 

Kwiecień 2012 r.

Termin debiutu spółki na NewConnect

 

14 maja 2012 r.

Liczba emitowanych akcji

 

Seria A - 1.000.000 akcji Seria B - 220 000 akcji Seria C - 400 000 akcji Seria D - 750 000 akcji

Liczba akcji po emisji

 

Seria A - 1.000.000 akcji Seria B - 220 000 akcji Seria C - 400 000 akcji Seria D - 750 000 akcji

WWW

 

http://stock.info.pl/

 

 

Historia

 

Spółka STOCKinfo S.A. została zarejestrowana 20 czerwca 2011 roku jako agencja świadcząca specjalistyczne usługi doradcze w zakresie investor relations i public relations. W czerwcu rozpoczęła również prace nad opracowaniem pierwszych autorskich rozwiązań programistycznych.

 

Działalność

 

Emitent funkcjonuje jako agencja komunikacji zintegrowanej zarządzająca informacjami o uczestnikach rynku kapitałowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect.

 

W swojej działalności spółka świadczy usługi z zakresu public relations oraz investor relations, wykorzystując w tym celu m.in. autorskie narzędzia usprawniające
i automatyzujące procesy w obszarze realizacji obowiązków informacyjnych oraz budowania relacji inwestorskich, w tym specjalnie zaprojektowane aplikacje oraz zespół własnych portali internetowych służących propagacji danych.

Emitent wykorzystuje narzędzia i produkty, które można podzielić na następujące :

 

 • usługi public relations oraz investor relations (usługi oparte na autorskich aplikacjach, dzięki którym odbywa się zautomatyzowana propagacja treści korporacyjnych w sieci Internet, usługi związane z bieżącym wsparciem przy przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych i rejestrowych, usługi związane z kształtowaniem polityki informacyjnej i zarządzaniem relacjami z uczestnikami rynku kapitałowego),
 • usługi doradcze w zakresie architektury projektów IT (przygotowanie pełnej ścieżki realizacji produktu informatycznego według koncepcji i opisu klienta),
 • tworzenie zintegrowanych stron www oraz administrowanie usługami (w tym tworzenie stron oraz portali internetowych zawierających wbudowane mechanizmy integrowania strony z innymi narzędziami/produktami udostępnianymi przez Emitenta), 
 • zarządzanie własnymi portalami branżowymi m.in.:
   
  • Raportygiełdowe.pl, które umożliwiają bieżące monitorowanie informacji i treści publikowanych przez podmioty znajdujące się na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych za pomocą systemów EBI i ESPI. Aplikacja wyposażona została w możliwości selektywnego dobierania podmiotów notowanych na GPW według indeksu, płynności czy sektora. Aplikacja umożliwia również monitorowanie treści raportów spółek z GPW w Warszawie, selektywne wybieranie Spółek przy użyciu rozmaitych filtrów, otrzymywanie wiadomości e-mail z treścią opublikowanych raportów zgodnie z indywidualnym wyborem użytkownika oraz otrzymywanie wiadomości SMS o opublikowanych raportach zgodnie z indywidualnym wyborem,
  • Alert-service.pl, który umożliwia prostą konfigurację i implementację na dowolnej stronie internetowej spółki giełdowej skryptu, dzięki któremu możliwe jest otrzymywanie powiadomień w formie newslettera zawierającego treści raportów opublikowanych przez tą spółkę.
  • webBENCH.pl, który oferuje analizę porównawczą oraz badanie stron internetowych spółek publicznych pod kątem poziomu relacji inwestorskich, w celu zaoferowania usług związanych z projektowaniem, wykonaniem, wdrożeniem i administrowaniem stroną internetową emitentów
  • AudioRegulacje.pl, który udostępnia obowiązujące regulacje prawne w formie audio zsynchronizowanej z treściami pliku tekstowego.
    
 • Portale o tematyce public relations i investor relations (takie jak PRfree.pl, komunikuj.info, PRtuba.pl, PRflash.pl), które zawierają informację o bieżącej działalności i aktywności emitentów, wliczając w to zarówno opisy wydarzeń istotnych z punktu widzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstw, jak również komentarze do treści raportów publikowanych za pośrednictwem systemów EBI i ESPI.
 • szkolenia profilowane z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji z rynkiem,
 • dystrybucja produktów i usług firm zewnętrznych, w tym przede wszystkim:
 • DoradcaGiełdowy.pl - aplikacja wspierająca wypełnianie obowiązków informacyjnych przez podmioty notowane na rynku NewConnect. Aplikacja DoradcaGiełdowy.pl  jest własnością spółki doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. Emitent będzie osiągał przychody z tytułu dystrybuowania platformy doradcagieldowy.pl w formie wynagrodzenia za dystrybucję.

 

Strategia rozwoju

 

Chociaż spółka jest na wczesnym etapie rozwoju to od 1 czerwca 2011 do 31 grudnia 2011 roku wypracowała 572 tys. zł przychodów ze sprzedaży osiągając stratę na poziomie 61,7tys. zł. Wynik ten w głównej mierze spowodowany był nakładami inwestycyjnymi w początkowym okresie działalności. Największy, udział w przychodach ze sprzedaży miały usługi doradcze z zakresu architektury projektów IT (75 %).. 12 % przychodów wygenerowały usługi działu Agencji reklamy, marketingu i PR.

 

Celem spółki jest osiągnięcie pozycji  lidera w pozyskiwaniu i dystrybucji informacji o uczestnikach rynku kapitałowego notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki wykorzystaniu zintegrowanych
i innowacyjnych narzędzi wsparcia do pozyskiwania, monitorowania i dystrybucji treści. Spółka dąży do kreowania standardów nowoczesnej komunikacji emitentów z rynkiem zwracając  również uwagę na aspekt edukacyjny.