• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 30 kwietnia 2012 r. do 13 maja 2012 r.

 

fotolia.pl

 

30 kwietnia 2012 r.

SSI

Emitent powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki umowy podpisanej z firmą Union Investment Real Estate GmbH, której przedmiotem jest uzupełnienie i doposażenie instalacji automatyki budynkowej i BMS wraz z pełną dokumentacją w kompleksie Pasaż Lipińskiego Warszawie. Wartość powyższej umowy została ustalona na kwotę 650.273 tys. zł netto, a planowany termin zakończenia przedmiotu umowy został ustalony na dzień 31 maja 2012 r.

 

2 maja 2012 r.

Forever Entertainment

Zarząd poinformował o rozpoczęciu sprzedaż gry - "Miś Uszatek: wyścigi gokartów" na komputery Apple Mac w sklepie cyfrowym Apple MacAppstore. Gra dostępna jest na całym świecie w cenie 9.99 USD.

 

4 maja 2012 r.

Novainvest

Emitent powziął informacje o zakończeniu skupu akcji własnych realizowanego na mocy upoważnienia nadanego przez NWZ  Spółki z dnia 25 lipca 2011 r. Novainvest S.A. nabyła łącznie 1 086 670 akcji stanowiących 6,98 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co oznacza że pula akcji przeznaczonych do nabycia w ramach skupu została wykorzystana w 67,92%.

 

7 maja 2012 r.

FITEN

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu z Energa-Obrót SA z siedzibą w Gdańsku transakcji sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, o łącznej wartości wynoszącej 9.167,34 tys. zł.

 

8 maja 2012 r.

Financial Intermediaries Polska

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z firmą Belgian Polish Investment sp. z o.o. Przedmiotem podpisanego kontraktu jest wyłączna obsługa transakcji leasingu zwrotnego portfolio nieruchomości biurowych oraz magazynowo- produkcyjnych, których łączna wartość wynosi 80.000 tys. zł. Nieruchomości zlokalizowane są w Warszawie oraz w Wałbrzychu.

 

9 maja 2012 r.

Wind Mobile

Emitent powziął informacje o podpisaniu umowy partnerskiej z podmiotem związanym z branżą mediową, w zakresie sprzedaży reklamy w ramach programu reklamÓWKA. W związku z zawartą umową Partner zobowiązał się do pozyskania klientów na powierzchnie reklamową o wartości przekraczającej 1.000 tys. zł do końca 2012 r.

 

10 maja 2012 r.

MEW

Zarząd spółki poinformował o podpisaniu z Partnerem, spółką rumuńską, listu intencyjnego w sprawie budowy elektrowni wodnej w Rumunii. Partner posiada pozwolenie na budowę oraz projekt budowy elektrowni, zgodnie z którym elektrownia wodna będzie miała moc 0,45 MW. Budżet inwestycji został oszacowany na kwotę 760 tys. zł, a zwrot z inwestycji wyniesie 2,4 lata.

 

11 maja 2012 r.

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus

Emitent powziął informację o podpisaniu umowy z firmą MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. Na podstawie zawartego kontraktu Emitent jako generalny wykonawca zrealizuje „pod klucz” projekt budowy Centrum Szkoleniowego MAN. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zostało ustalone w kwocie 11.800 tys. zł netto i ma charakter zryczałtowany. Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy został ustalony na dzień 20 grudnia 2012 r.

 

Opracowanie:


Certus Capital