• Statystyki rynkoweNCIndex na zamknięciu w dniu 11 maja 2012 r. osiągnął poziom 40,06 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 0,5%. W analogicznym okresie malały również indeksy rynku regulowanego – sWig80 o 1,6%, mWig40 o 1,1%, a Wig20 o 2,9%. Za granicą amerykański DIJA stracił 3,1%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 71 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 29 mln zł.

 

Wykres 1

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 96 spółek, wartość rynkowa 56 nie zmieniła się, a 216 odnotowało spadek kursu akcji.

 

Tabela 1Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Veno – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Rajdy 4x4 –  4 maja br. Zarząd Spółki poinformował o planowanym na 28 maja br. Walnym Zgromadzeniu Spółki, które ma podjać uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej;
  • IDH – w dniu 30 kwietnia br. Zarząd Spółki poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji serii J przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 560 157 688 akcji serii J.

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, Platinum Properties Group i MW Tenis.

  

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Atlantis Energy – W dniu 30 kwietnia br. Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 28 maja 2012 roku, w trakcie którego ma zostać podjęta uchwała m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 8.155.520 akcji serii C o wartości nominalnej po 0,05 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  • M10 na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Hefal Serwis – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;

 

Opracowanie: 

 

Certus Capital