• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 16 do 29 kwietnia 2012 r.

 

fotolia.pl

 

16 kwietnia 2012 r.

Mabion

Zarząd Spółki poinformował o uzyskaniu zezwolenia na działalność w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Inwestycja wyniesie nie mniej niż 30.000 tys. zł i będzie polegać na budowie Kompleksu Biotechnologii Medycznej, gdzie Spółka zamierza wdrażać wielkoskalowe procesy wytwarzania własnych leków na potrzeby rynków światowych. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaplanowane na III kwartał 2012 r.

 

17 kwietnia 2012 r.

Vedia

Emitent powziął informacje o otrzymaniu przez Spółki zależne zamówień w miesiącu marcu b.r. na łączną kwotę 10.615 tys. zł. Powyższe zamówienia zostały złożone prze klientów oferujących produkty na rynkach rosyjskim, hiszpańskim, ukraińskim, australijskim oraz na obszarze Stanów Zjednoczonych. Wskazane zlecenia znajdują się obecnie w trakcie realizacji.

 

19 kwietnia 2012 r.

Sevenet

Emitent powziął informację o otrzymaniu zamówienia na dostawę urządzeń do modernizacji sieci LAN w 155 oddziałach Kontrahenta, zlokalizowanych na terenie Polski, w oparciu o urządzenia Cisco Systems. Powyższe zamówienie opiewa na kwotę 0,8 mln zł i będzie realizowane w 2012 r.

 

20 kwietnia 2012 r.

ATC-Cargo

Zarząd Spółki poinformował o wygraniu przetargu na świadczenie usług transportu intermodalnego ładunków importowych i eksportowych spółki BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Szacunkowa wartość współpracy z Kontrahentem wyniesie ok. 7.000 tys. zł. Obecnie strony przystępują do formułowania warunków umowy regulującej powyższą współpracę.

 

25 kwietnia 2012 r.

Vedia

Emitent poinformował o otrzymaniu, przez spółkę zależną - New Dragon Electronic Limited, zamówienia od klienta oferującego produkty na rynku rosyjskim. Powyższe zamówienie dotyczy zaprojektowania od podstaw i wyprodukowania 6 urządzeń przeznaczonych na rynek lokalny, a jego wartość wynosi ok. 5.280 tys. zł.

 

26 kwietnia 2012 r.

Synektik

Emitent poinformował o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienia publiczne od Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na dostawę 16-rzędowego tomografu komputerowego oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy na przeniesienie urządzeń laboratoryjnych. Łączna wartość powyższych ofert wynosi 1.665 tys. zł netto.

 

27 kwietnia 2012 r.

Ekobox

Zarząd Spółki poinformował, że jako członek konsorcjum otrzymał podpisane umowy, które dotyczą wykonania robót w ramach realizacji prac związanych z przyłączeniem odbiorców na terenie działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. Powyższe zlecenia obejmują m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i decyzji udzielających pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlano-montażowych i wypłatę wszelkich odszkodowań wynikających z wykonania tych robót i będzie realizowana w czterech rejonach dystrybucji. Łączna wartość powyższych zleceń wynosi 6.490 tys. zł netto.

 

Opracowanie:


Certus Capital