• Statystyki rynkoweNCIndex na zamknięciu w dniu 27 kwietnia 2012 r. osiągnął poziom 40,25 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 3,5%. W analogicznym okresie malały również indeksy rynku regulowanego – sWig80 o 2,8%, mWig40 o 2,7%, a Wig20 o 0,3%. Za granicą amerykański DIJA wzrósł o 2,9%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 134 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 65 mln zł.

 

Wykres 1. 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 96 spółek, wartość rynkowa 56 nie zmieniła się, a 216 odnotowało spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:Tabela 1.

 

  • Stark Development – w dniu 24 kwietnia br. Spółka nabyła 2400 obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółkę FON S.A.;
  • GKS GieKSa Katowice –  w dniu 17 kwietnia br. Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja br., na którym rozpatrzona zostanie uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
  • Eurosystem – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty.

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, Platinum Properties Group i Synektik

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Veno – W dniu 26 kwietnia br. Zarząd GPW podjął uchwałę Nr 403/2012 i postanowił wyznaczyć pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki VENO S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki;
  • Tonsil Acoustic Company na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Węglopex Holding – w dniu 19 kwietnia br. została sfinalizowana przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów Spółki zależnej Emitenta Tree Some Sp. z o.o. do Spółki PSW Capital S.A.;

 

Opracowanie:


Certus Capital