• Raport z debiutu - Leśne RunoNazwa spółki: Leśne Runo S.A.

Rok założenia: 2001

Strona www: www.lesneruno.pl

 

Data debiutu: 23 kwiecień 2012 r.

Sektor: Wypoczynek

Ticker: LES

 

Opis działalności: Leśne Runo S.A. jest operatorem sieci restauracji zlokalizowanych przy głównych drogach krajowych w sąsiedztwie stacjami paliw. Obecnie Emitent zarządza 15 restauracjami, w tym 10 należy do Spółki, a 5 funkcjonuje na zasadzie franczyzy. Restauracje pełnią zarówno funkcję gastronomiczne jak i wypoczynkowe.

 

Kapitalizacja: 4 068 000,00 zł

Wielkość oferty: 500 000,00 zł

Koszty emisji: ---/---*

Przychody za 2011 r.: 6 794 500,00 zł

Zysk netto za 2011 r.: -221 900,00 zł

Kapitał własny: 1 441 200,00 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 2,82

 

Kurs odniesienia: 1,00 zł

Kurs otwarcia: 1,37 zł

Kurs zamknięcia: 1,13 zł

Wolumen obrotu: 94 454 szt.

Autoryzowany Doradca: BM Banku DnB NORD Polska S.A.

Animator: BM Banku DnB NORD Polska S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 43,06%/43,06%

THC Fund Management Ltd. 43,06%/43,06%

Free float 13,88%/13,88%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:


Certus Capital