• InternityPoczątki Internity S.A. sięgają 1992 roku. Od tego czasu przedsiębiorstwo znacznie się rozwinęło, poszerzyło swoja ofertę i w grudniu 2008 roku zadebiutowało na rynku NewConnect. W najbliższym czasie zamierza przenieść się na rynek regulowany czego dowodem jest złożony do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny.

 

fotolia.pl

 

Opis działalności:

 

Głównym przedmiotem działalności Internity jest sprzedaż detaliczna produktów wyposażenia wnętrz m.in.: płytek ceramicznych, artykułów sanitarnych i grzewczych, drewna podłogowego i oświetlenia. Oferta charakteryzuje się wysoką jakością, ciekawym designem zgodnym z bieżącymi trendami i skierowana jest do klientów poszukujących  luksusowego asortymentu. Spółka dysponuje produktami marek jak: Villeroy&Boch, Marazzi, Hansgrohe, Bisazza, Duravit, Targetti Poulsen. Ponadto podmiot świadczy kompleksowe usługi wykańczania obiektów, począwszy od etapu konsultacji z klientami i procesu projektowania, przez dostawę potrzebnych produktów, aż do robót wykończeniowych. Ta działalność skierowana jest przede wszystkim do deweloperów. Najnowszą gałęzią działalności spółki jest sprzedaż hurtowa artykułów sanitarnych i płytek ceramicznych realizowana za pomocą przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju.

 

Grupę kapitałową Internity S.A. tworzą:

 

  • Prodesigne Sp. z o.o. – podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż materiałów budowlanych i wykończeniowych. Internity S.A. posiada 70% udziałów podmiotu,
  • Prodesigne Sp. z o.o. Sp. K. – zajmuje się sprzedażą wykończeniowych materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, grzewczego i oświetlenia, a także projektowaniem i wykańczaniem wnętrz. Internity S.A. posiada 69,5% udziałów podmiotu,
  • Internity Łódź Sp. z o.o. – prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych i wykończeniowych. Internity S.A. posiada 98% udziałów podmiotu,
  • Internity Łódź Sp. z o.o. Sp. K. – zajmuje się sprzedażą wykończeniowych materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, grzewczego i oświetlenia, a także projektowaniem i wykańczaniem wnętrz. Internity S.A. posiada 69,3% udziałów podmiotu,
  • Digital Interiors Sp. z o.o. – podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych i wykończeniowych. Internity S.A. posiada  87% udziałów podmiotu,
  • Digital Interiors Sp. z o.o. Sp. K. – prowadzi sprzedaż wykończeniowych materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, grzewczego i oświetlenia, a także projektuje i wykańcza wnętrza. Internity S.A. posiada 76,13% udziałów podmiotu.

 

Wyniki finansowe:

 

Wykres 1.

Wykres 1.  Wyniki finansowe Internity S.A. w latach 2008-2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Emitent z roku na rok powiększa sprzedaż. W 2011 roku Spółka osiągnęła ponad 70 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ponad 3 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Stanowi to wzrost odpowiednio o 26% i 164% w porównaniu do 2010 roku, który był najsłabszym okresem od 2008 roku. Zarząd tłumaczy to dużymi nakładami inwestycyjnymi na rozwój nowych linii biznesowych, kosztami związanymi z digitalizacją oferty oraz kosztami rozpoczęcia działalności dwóch spółek zależnych: Internity Łódź i Digital Interiors. Pierwsza zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną materiałów budowlanych i wykończeniowych, natomiast druga specjalizuję się w sprzedaży w kanale internetowym. Wszystkie te gałęzie w 2010 roku generowały koszty, nie przysparzając na początku działania adekwatnych przychodów. Według Zarządu w IV kwartale 2010 roku powyższe inwestycje zaczęły finansować się same. W 2011 r. wskaźnik rentowości netto znajduje się na poziomie 4,42%. To lepiej o ponad 2% od poprzedniego roku, ale jest to ciągle wartość niższa niż osiągane w latach 2008 i 2009, odpowiednio – 5,84% i 4,84%.

 

Analiza SWOT:

 

Szansą na dalszą poprawę wyników finansowych jest zwiększenie udziału w rynku. Obecnie Internity posiada pięć salonów sprzedaży w 4 województwach. Produkty oferowane są także w sklepie internetowym. Strategia rozwoju Internity na najbliższe lata zakłada rozbudowę sieci salonów sprzedaży na terenie całej Polski. Jeżeli uda się zrealizować zakładany cel, doprowadzić to może do powstania korzyści skali i osiągania wyższych marż.

 

Kolejną szansą jest poszerzenie działalności o prowadzenie niszowych inwestycji deweloperskich. Emitent wspomina o tym w długookresowej strategii w dokumencie informacyjnym. Projekty miałyby polegać na zakupie nieruchomości, następnie dostosowaniu obiektu do wysokich standardów i wymagań poprzez przebudowę, kompletny remont i prestiżowe wyposażenie. Ostatnim krokiem byłaby sprzedaż nieruchomości. Internity chciałaby zajmować się wyłącznie luksusowymi realizacjami, co wpisuje się w bieżącą politykę przedsiębiorstwa. Trzeba zaznaczyć, że jest to działalność o podwyższonym ryzyku, wymagająca dużych nakładów kapitałowych i odznaczająca się długim okresem realizacji inwestycji.

 

Internity prowadzi działalność w branży budowlanej. Według raportu „Rynek Budowlany - 2011. Prognozy na lata 2011-2013" firmy Emmerson S.A. dynamika rozwoju tego rynku ma spaść w roku 2012 do 3% z 14% w roku 2011, a w 2013 roku branża budowlana ma się skurczyć o 4%. Spadek ten ma być spowodowany między innymi przez zakończenie budowy infrastruktury pod Euro 2012. Do grupy tej zalicza się także hotele, które mogły być klientami Emitenta. Powyższe prognozy zagrażają poprawie przyszłych wyników finansowych.

 

Konkurencję dla Internity stanowią zarówno krajowe hurtownie, lokalne sklepy detaliczne i międzynarodowe sieci hurtowe (np. Saint Gobain, Bims Plus). Dodatkowo branża charakteryzuje się niskimi barierami wejścia, a konkurencji należy się spodziewać także ze strony sklepów internetowych. Może to wpłynąć na spadek sprzedaży i konieczność obniżania marż. Spółka stara się minimalizować zagrożenie konkurencji poprzez ofertę produktów luksusowych, niedostępnych szeroko na polskim rynku marek. Zainteresowanie takimi produktami z roku na rok powinno się powiększać, co spowodowane jest bogaceniem się społeczeństwa.

 

Negatywnie na przyszłe wyniki finansowe może wpływać fakt, że większość oferowanego asortymentu Spółka sprowadza od zagranicznych dostawców, natomiast sprzedaż realizuje głównie na rynku polskim. Wpływ na osiągane wyniki w przyszłości będą miały zatem kursy walutowe (w IV kwartale 2011 roku z tytułu różnic kursowych spółka poniosła ponad 300 tys. zł start).

 

Powodzenie biznesu prowadzonego przez Internity zależy od wielu wymienionych wyżej zmiennych. Największy wpływ na dalszą działalność firmy będzie miało zatem odpowiednie, mądre zarządzanie. Poprawne przewidywanie i dostosowywanie się do trendów panujących na rynku może skutkować dalszym dynamicznym rozwojem w branży luksusowych produktów wykańczania wnętrz, która okres dużego zainteresowania ma jeszcze przed sobą.

 

Opracowanie: 

 

Prometeia Capital