• Raport z debiutu - TwigoNet EuropeNazwa spółki: TwigoNet Europe SE

Rok założenia: 2011

Strona www: www.twigonet.com

 

Data debiutu: 13 kwietnia 2012 r.

Sektor: Telekomunikacja

Ticker: TWI

 

Opis działalności: Czeska spółka TwigoNet Europe SE specjalizuje się w budowie sieci światłowodowych w oparciu o konsolidację istniejących operatów regionalnych sieci optycznych oraz utworzenie krajowej szerokopasmowej infrastruktury połączeń. Usługi oferowane przez Emitenta skierowane są zarówno do gospodarstw domowych jaki i obiektów komercyjnych oraz komunalnych.

 

Kapitalizacja: 47 919 318,72 zł

Wielkość oferty: 31 446 057,00 CZK

Koszty emisji: 3 178 000,00 CZK/10,11%*

Przychody za 2011 r.: 0,00 zł

Zysk netto za 2011 r.: -133 971,30 zł**

Kapitał własny: 7 199 203,60 zł**

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 6,66

 

Kurs odniesienia: 3,45 zł

Kurs otwarcia: 3,47 zł

Kurs zamknięcia: 3,68 zł

Wolumen obrotu: 1 015 szt.

Autoryzowany Doradca: Raiffeisenbank, a.s.

Animator: CYRRUS, A.S.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Ondrej Cibula 88,21%/88,21%

IIja Curda 7,30%/7,30%

Free float 4,48%/4,48%

 

*proc. wielkości oferty

**według kursu średniego NBP korony czeskiej z dnia 30.12.2011 r.

 

Opracowanie:


Certus Capital