• Rentgen blue chip’ów i NewConnect – marzec 2012Pierwszy kwartał 2012 roku zakończył się wyraźnym wzrostem indeksów. Podczas gdy WIG, mWIG40 i sWIG80 mocno poszybowały w górę, WIG-20 nieśmiało zbliżał się do poziomu 2400 pkt., którego nie udało mu się jednak sforsować. W marcu, WIG20 nie dał inwestorom powodów do radości. Indeks blue chip’ów zniżkował o 1,32%. Nieco lepiej poradził sobie NCIndex, który stracił niespełna pół procent.


fotolia.pl


Sytuacja na polskim rynku jest dość spokojna, podobnie jak na innych europejskich rynkach wschodzących. Poniekąd jest to skutek operacji LTRO przeprowadzonej przez Europejski Bank Centralny. Kolejne pieniądze wpompowane w gospodarkę uspokoiły nieco rynki, na których wyczuwalna jest atmosfera wyczekiwania. Jakie będą skutki domniemanego efektu 8. marca i czy w ogóle takie wystąpią, przekonamy się już niebawem.

 

Marcowe zmiany indeksu WIG-20 były niewielkie i oscylowały w granicach 1%. Znana maksyma „w marcu jak w garncu” sprawdziła się tym razem także na giełdzie. Chwilowe zwyżki szybko były dyskontowane przez rynek, co prowadziło do względnej równowagi indeksu blue chip’ów. 15. marca WIG-20 wypracował swoje miesięczne maksimum na poziomie 2344,17 pkt., natomiast 6. marca indeks osiągnął minimum z wynikiem 2249,56 pkt.

 

16. marca, do indeksu blue chip’ów dołączyły dwie spółki: Synthos i Boryszew, które zastąpiły notowane dotąd PBG oraz Getin. Synthos dał inwestorom niemałe powody do zadowolenia, gdyż w marcu zwyżkował, aż o 21,94%. Boryszew stracił natomiast 7,41%, co dało mu czwarte miejsce w zestawieniu najwyższych strat miesiąca. Marcowym rekordzistą ponownie okazała się spółka Globe Trade Center, która kontynuowała spadki z ubiegłego miesiąca i zakończyła marzec ze stratą na poziomie 24,12%. Jastrzębska Spółka Węglowa i Asseco Poland straciły kolejno po 9,44% i 8,28%.  Oprócz wymienionych, zniżkowały jeszcze walory ośmiu spółek.

 

Na uwagę zasługuje spółka PGNiG, która osiągnęła najwyższy wzrost (zaraz za rekordowym Synthosem) na poziomie 10,68%. Przyzwoite +4,18%, to wynik PKN Orlen. Wyceny pozostałych spółek, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, zmieniły się nieznacznie 

 

 

Wykres 1. 

Wykres 1. Notowania indeksu WIG20 w okresie od 29.02.2012 do 31.03.2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.stooq.pl

 

Na rynku NewConnect ruch był niewielki, podobnie jak zmiany głównego indeksu - NCIndex. Swoje maksimum wskaźnik ten osiągnął 19. marca i było to 43,43 pkt. Wartość najniższą - 41,93% - obserwowaliśmy 29. marca. W całym miesiącu indeks tylko trzykrotnie odnotował zmianę większą niż +/- 1% (obrazuje to płaski wykres zmian NCIndex w 03.2012).

 

 Wykres 2.

Wykres 2. Notowania indeksu NCIndex w okresie od 29.02.2012 do 31.03.2012

Źródło: jak na wykresie 1.

 

Spadła także dynamika debiutów na NewConnect, która jeszcze niedawno utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie (w analogicznym okresie roku ubiegłego debiutowało 13 spółek). Nowe spółki na małym parkiecie to: Kinomaniak, Telecom Media, The Farm 51 Group, Mode i Edison. Najwyższą ofertę prywatną na poziomie 2 645 088,5 PLN przeprowadziła The Farm 51 Group.  

 

Z analizy porównawczej procentowych zmian obu indeksów wynika jedynie, że wartości indeksów najczęściej zmieniały się w przeciwnych kierunkach. Dużo większe zmiany wykazywał indeks WIG20. Aby wyciągnąć daleko idące wnioski należałoby jednak przeanalizować zmiany w dłuższym okresie.    

 

 

Wykres 3. 

Wykres 3. Zmiany procentowe indeksów NCIndex oraz WIG20 w okresie od 29.02.2012 do 31.03.2012

Źródło: jak na wykresie 1.

 

Z doniesień międzynarodowych, chwilowo uwagę przykuło Państwo Środka. W marcu, rząd Chin obniżył tegoroczny cel wzrostu gospodarczego do 7,5%. Najszybsza gospodarka świata zwalnia, a nam pozostaje mieć nadzieję, że polskie rynki nie pójdą jej śladem.


Opracowanie: 

 

ipo.pl