• Raport z debiutu - EdisonNazwa spółki: Edison S.A.

Rok założenia: 1996

Strona www: www.edison.pl

 

Data debiutu: 30 marca 2012 r.

Sektor: Informatyka

Ticker: EDN

 

Opis działalności: Edison S.A. oferuje usługi z zakresu wspomagania tzw. handlu elektronicznego (e-commerce). Spółka tworzy i dostarcza klientom specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia biznesu oraz świadczy usługi doradcze z zakresu modyfikacji istniejących procesów biznesowych. Pakiety usług oferowane przez Emitenta dzielą się na: consulting dotyczący projektów i wdrożenia rozwiązań dla handlu elektronicznego, outsourcing procesów biznesowych, kompleksowa obsługa dokumentu e-faktura, tworzenie społeczności użytkowników dokumentów elektronicznych oraz świadczenie usług przesyłania elektronicznych dokumentów.

 

Kapitalizacja: 2 830 555,65 zł

Wielkość oferty: 390 000,00 zł

Koszty emisji: 35 000,00 zł/8,97%*

Przychody za 2011 r.: 1 812 790,00 zł

Zysk netto za 2011 r.: 173 800,00 zł

Kapitał własny: 1 019 570,00 zł

Cena/Zysk: 16,29

Cena/Wartość księgowa: 2,78

 

Kurs odniesienia: 1,30 zł

Kurs otwarcia: 1,95 zł

Kurs zamknięcia: 1,95 zł

Wolumen obrotu: 95 894 szt.

Autoryzowany Doradca: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.

Animator: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 65,77%/65,77%

IDE sp. z o.o. 6,07%/6,07%

Free float 28,16%/28,16%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:


Certus Capital