• Planet Soft rozpoczyna ofertę prywatnąfotolia.pl


Planet Soft S.A., wrocławski software house, planuje wkrótce zadebiutować na rynku NewConnect. Obecnie przeprowadzana jest oferta prywatna sprzedaży istniejących akcji o wartości ok. 0,5 mln zł. Upublicznienie Spółki na polskim ASO stanowić będzie potwierdzenie jej rynkowej wartości, a także uwiarygodni atrakcyjność modelu biznesowego w oczach inwestorów. Oprócz wieloletniego doświadczenia w outsourcingu IT, obecnie Spółka posiada w ofercie dwa innowacyjne rozwiązania IT – STOREQ i APLICON, których sprzedaż rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku oraz w marcu 2012 r. Funkcję Autoryzowanego Doradcy sprawuje Certus Capital sp. z o.o.

 

Nazwa Spółki

 

Planet Soft S.A.

Siedziba Spółki

 

Wrocław

Autoryzowany Doradca

 

Certus Capital sp. z o.o.

Termin przeprowadzenia oferty prywatnej

 

IIQ 2012 r.

Przewidywany termin debiutu

 

IIQ/IIIQ 2012 r.

Wartość oferty sprzedaży akcji

 

ok. 0,5 mln zł

Strona internetowa Spółki

 

www.planetsoft.pl

Strona internetowa Autoryzowanego Doradcy

 

www.certuscapital.pl

 

Planet Soft S.A. prowadzi działalność od 2000 r. i od początku związana była ze świadczeniem usług tworzenia oprogramowania na zlecenie. Spółka już po dwóch latach istnienia pozyskała zagranicznych klientów m.in. z USA i Kanady, co pozwoliło jej na wprowadzenie usług wykorzystujących technologie i rozwiązania informatyczne stosowane na całym świecie. Wraz z dalszym dynamicznym rozwojem, rozszerzeniu uległa oferta Spółki, która od 2005 roku zawierała także usługi outsourcingu IT świadczone dla klientów zagranicznych, wśród których dwa lata później znaleźli się odbiorcy z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Planet Soft S.A. w zakresie usług informatycznych, obsługuje także krajowe podmioty, wśród których Zarząd Spółki obserwuje wzrastające zapotrzebowanie na tego typu usługi.

 

Doświadczenie zdobyte w czasie międzynarodowej współpracy, skłoniło Zarząd do zmiany koncepcji rozwoju opartej o rozszerzenie zakresu działalności o oferowanie własnych produktów IT, dedykowanych polskim i zagranicznym podmiotom z sektora MSP. Nowa strategia rozwoju firmy została wdrożona w połowie 2009 r., a realizacja pierwszego projektu, wspartego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie blisko 635 tys. zł, rozpoczęła się wraz z początkiem kolejnego roku.

 

System STOREQ został ukończony po roku prac, a jego nadrzędnym celem jest usprawnianie przepływu informacji w organizacjach poprzez grupowe współdzielenie dokumentów w zespołach pracowniczych. Opracowane rozwiązanie zapewnia także synchronizację plików na wszystkich urządzeniach oraz chroni przed wirusami, awariami oraz błędami ludzkimi. System STOREQ oferowany jest w chmurze, tj. technologii cloud computing, zapewniając wygodę użytkowania, co z kolei powinno mieć przełożenie na popularność tego rozwiązania. Co istotne, w usłudze STOREQ zastosowano wygodny dla klientów oraz korzystny dla Spółki, model płatności funkcjonujący w systemie SaaS, który dostępny jest w czterech wariantach cenowych uzależnionych od liczby użytkowników i określonej przestrzeni zapisu. Międzynarodowe doświadczenie wypracowane w trakcie dotychczasowej działalności, wykorzystane zostanie przy promocji oraz sprzedaży STOREQ, który oferowany będzie m.in. w USA oraz Wielkiej Brytanii. Dodatkowo dystrybucja na tych rynkach, zostanie wsparta kampanią promocyjną, której przygotowaniem i przeprowadzeniem zajmuje się globalna agencja - Lewis PR.

 

Planet Soft S.A. nie zwalniając tempa rozwoju w przeciągu pół roku opracowała oraz wdrożyła do sprzedaży drugi autorski produkt IT – APLICON. Usługa ta ma za zadanie udostępniać niezbędny w każdym biurze zestaw narzędzi, służących upraszczaniu realizacji zadań, usprawnianiu pracy i komunikacji wewnątrz firmy. Obecnie oferowane są cztery aplikacje: Kopia Zapasowa, CRM, Baza Wiedzy oraz Zarządzanie Projektami, przy czym w przyszłości planowane jest dodanie kolejnych narzędzi. W odróżnieniu od poprzedniego rozwiązania, APLICON oparty jest na montowaniu u klienta zewnętrznego dysku sieciowego, co zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych oraz brak konieczności łączenia się z Internetem. Dodatkowo w ramach usługi APLICON gwarantowany jest techniczny support urządzenia przez cały okres trwania umowy i aktywna pięć dni w tygodniu linia telefoniczna obsługiwana przez konsultantów. Dystrybucja produktu odbywa się do krajowych firm z sektora MSP, oparta o sieć sprzedaży tworzona przez własnych sprzedawców oraz kanały partnerskie budowane z firmami świadczącymi obsługę informatyczną. Warty uwagi jest także abonamentowy model płatności, który oferowany jest przy współpracy z firmami leasingowymi. Zaletą takiego rozwiązania jest wygoda i pełna dowolność klienta w doborze tanich narzędzi, których płatność odbywa się w miesięcznych ratach. Dzięki takiemu rozwiązaniu Planet Soft S.A. otrzymuje płatność za 36 miesięcy użytkowania usługi z góry w momencie jej sprzedaży, a ryzyko ściągania cyklicznych należności od klienta zostaje scedowane na leasingodawcę.

 

Zgodnie z opinią Spółki, oferowane rozwiązania trafiają do niezagospodarowanej dotąd niszy rynkowej, co wynika z faktu, iż większość ofert wsparcia pracy biurowej kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, stając się w ten sposób dostępnymi tylko dla dużych firm i korporacji.

 

Zarząd Planet Soft S.A. pragnąc utrzymać dalszy rozwój działalności, w 2012 roku planuje ciągłą rozbudowę sieci dystrybucji oraz pozyskanie 1000 odbiorców na rozwiązania IT – APLICON i STOREQ. Spółka nie zwalniając tempa wzrostu, prowadzi dalsze prace nad opracowaniem nowych, innowacyjnych produktów IT, przy czym w tym zakresie Zarząd nie wyklucza akwizycji innych podmiotów.

 

 

 Wykres 1.

Wykres. Wyniki finansowe za lata 2009-2011 oraz prognozy finansowe na okres 2012-2013 (w tys. zł)

* dane wstępne

P - prognoza

Źródło: Emitent

 

Historyczne i prognozowane wyniki finansowe Planet Soft S.A. na okres lat 2009-2013 stanowią odzwierciedlenie dynamicznej intensyfikacji prowadzonej działalności. Należy przy tym wskazać, iż osiągnięte wyniki finansowe za 2011 r., zostały zrealizowane w 100%, w przypadku zysku netto, a nawet przekroczone w górę o blisko 26%, w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do pierwotnej prognozy na ten okres. Konserwatywne prognozy finansowe oparte o zakładane cele strategiczne, przewidują wzrost przychodów w 2012 r. o ok. 2% r/r, a w 2013 r. o ok. 40% r/r, z kolei w przypadku zysku netto wzrost ma wynieść w 2012 r. ok. 54% r/r, a w 2013 r. ok. 68% r/r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w ofercie prywatnej Planet Soft S.A. zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: planetsoft@certuscapital.pl

 

Opracowanie:


Certus Capital