• Statystyki rynkoweNCIndex na zamknięciu w dniu 30 marca 2012 r. osiągnął poziom 42,57 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 1,5%. W analogicznym okresie malały również indeksy rynku regulowanego – sWig80 o 2,6%, mWig40 o 2,3%, a Wig20 o 2,2%. Za granicą amerykański DIJA spadł o 0,2%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 240 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 71 mln zł.

 

Wykres 1.

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 107 spółek, wartość rynkowa 53 nie zmieniła się, a 200 odnotowało spadek kursu akcji.

Tabele

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Mobini – w dniu 22 marca 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy spółką Hyperion S.A. a Mobini, na mocy której Mobini zakupiła od spółki Hyperion S.A. 280 000 akcji własnych stanowiących 20% w kapitale zakładowym Spółki za łączna kwotę 1.260.000 zł;
  • Inwestycje.pl –  na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Terra – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, M Development i PSW Capital

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • M Development – w dniu 26 marca 2012 roku Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez Pana Damiana Kochańskiego rezygnacji złożonej w dniu 24 marca 2012 roku, z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki;
  • BM Medical w dniu 15 marca 2012 r. Spóła poinformowała o planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się we wtorek 10 kwietnia 2012 r;
  • NWAI Dom Maklerski – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;

 

Opracowanie:


Certus Capital