• Internet UnionInternet Union

  

Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, która wdraża kompletne rozwiązania na poziomie sprzętowym, usługowym, jak i oprogramowania. Głównym celem Spółki jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie dostarczania: Internetu, telewizji oraz usług telefonicznych. Wrocławska Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 3 kwietnia 2012 r. i na debiucie zyskała 50%.

 

Profil działalności

 

Spółka posiada niezbędne umiejętności, wiedzę oraz sprzęt aby obsługiwać klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych (firmy biurowe, deweloperów, wspólnoty mieszkaniowe itd.) pod względem dostarczania do budynków Internetu, telewizji kablowej oraz sieci telefonicznej. Internet Union S.A. to nie tylko nowoczesne technologie, ale także profesjonalny zespół specjalistów, którzy chętnie służą radą i pomocą. Potencjał Spółki oparty jest na praktycznych doświadczeniach zespołu skupiającego unikalną wiedzę z zakresu IT, którzy specjalizują się w dostarczaniu klientom do mieszkań i lokali biurowych nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Internet Union S.A. dba o szczególne traktowanie klienta cechujące się indywidualnym i dostosowanym do potrzeb konsumenta podejściem. Przedsiębiorstwo jest świadome, że na rynku występuje wielu zróżnicowanych nabywców, a każdy z nich stanowi potencjalnie osobny rynek ze względu na swoje wymagania. Z uwagi na powyższe, oferta Internet Union S.A. umożliwia  skorzystanie z różnych pakietów usług przynależnych jednak tylko do określonych marek Spółki. Przedsiębiorstwo opracowało oddzielne marki z odmiennymi planami marketingowymi, które skupiają w sobie różne produkty i usługi. Korzystanie z niektórych usług Emitenta możliwe jest wyłącznie w zależności od wybranej współpracy z określoną marką Spółki. Internet Union dysponuje trzema rozwiniętymi markami: AER Network, SEEV oraz Moico.

 

AER Network - Naturally smart


Pod marką AER Network oferowany jest dostęp do Internetu poprzez wykorzystanie technologii radiowej w lokalizacjach, w których połączenie innego rodzaju nie byłoby możliwe lub rentowne. Dzięki temu skuteczne jest zagospodarowanie rynku normalnie niedostępnego ze względów infrastrukturalnych. Udoskonalenie nadajników pozwoliło zniwelować wahania połączeń - główny dotychczasowy problem Internetu radiowego, a wynikające z konstrukcji marki naturalne uproszczenie procedur oraz rezygnacja z dodatkowych formalności sprawiło, że AER Network jest marką zorientowaną w pełni na użytkownika.

 

SEEV - Comfort’s technology

 

Pod marką SEEV oferowana jest zintegrowana usługa telekomunikacyjna skierowana do segmentu rynku klientów biznesowych. Najwyższa jakość produktów i obsługi post-sprzedażowej oraz zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych to odpowiedź Spółki na potrzeby grupy docelowej. W przeciwieństwie do innych sieci, SEEV standardowo stosuje metodologię SLA. Opracowana koncepcja marki pozwoli na skuteczną działalność na rynku dotychczasowo wizerunkowo mało zagospodarowanym.

 

Moico - Enjoy Moico


Grupa docelowa Moico to osoby, dla których najważniejsze jest, by Internet, z którego korzystają, działał zgodnie z ich potrzebami – nieistotne, czy jest to 5, 20, czy 100 MB/s – liczy się niezawodność i prostota obsługi. Usługa internetowa, telewizyjna i telefoniczna w ramach oferty Moico są aktywowane poprzez wypełnienie formularza on-line lub wysłanie SMS-a skracając tym samym czas zaangażowania klienta w proces uruchomienia do minimum.

 

Wyniki finansowe

 

Przeważającą część przychodów przedsiębiorstwo uzyskuje ze sprzedaży usług internetowych. W najbliższych latach Internet Union S.A. oczekuje wzrostu liczby klientów korzystających z oferowanych usług telewizyjnych oraz rozwiązań dla firm przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na połączenia internetowe, co będzie miało znaczący pozytywny wpływ na osiągane przychody oraz zmianę ich dotychczasowej struktury.

 

Wykres 1 Struktura przychodów Internet Union S.A. w 2011 roku

Wykres 1. 

Źródło: Emitent

 

Tabela 1 Wybrane pozycje rachunku wyników Internet Union S.A. (dane w PLN)

Wyszczególnienie

01.01.2009-31.12.2009 r.*

01.01.2010-31.12.2010 r.*

13.06.2011-31.12.2012 r.

2012p**

2013p**

 Przychody netto ze sprzedaży

1.037.545

1.540.611

897.576

3.100.000

5.000.000

 Zysk/strata netto

72.307

180.910

94.382

880.000

1.660.000

* Wyniki finansowe jednoosobowej działalności gospodarczej Internet Union Paweł Dobosz

** Prognoza wyników

Źródło: Emitent

 

Przedstawione powyżej prognozy finansowe opierają się na wzroście skali działalności Spółki oraz efektywnej realizacji przyjętej strategii rozwojowej. Należy zaznaczyć, iż do czasu utworzenia Internet Union S.A. tj. 13 czerwca 2011 r. przychody związane z podstawową aktywnością w zakresie dostarczania usług telekomunikacyjnych i internetowych osiągała jednoosobowa działalność gospodarcza Internet Union Paweł Dobosz, która następnie została wniesiona w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki. W związku z powyższym Emitent dokonywał przepisywania umów z klientami Internet Union Paweł Dobosz na rzecz Internet Union S.A. dopiero w III i IV kwartale 2011 r. co istotnie wpłynęło na niższy wynik finansowy Spółki osiągnięty w 2011 r.

 

Analiza SWOT


Do silnych stron Spółki należy zaliczyć różnorodność marek wchodzących w skład Internet Union S.A. Stosowana procedura podziału rynku na grupy konsumentów pozwoliła na przygotowanie ofert wychodzących naprzeciw potrzebom różnych odbiorców, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej. Stosowanie wysokiej i zaawansowanej technologii dzięki regularnym inwestycjom w infrastrukturę, pozwala obejmować usługami Emitenta coraz to większy obszar działalności. Powyższe przekłada się na stabilnie zwiększającą się liczbę klientów, rosnący zasięg działalności i wzrost wyników finansowych Spółki.

 

Przedsiębiorstwo świadczy swoje usługi na terenie województwa dolnośląskiego. Słabą stroną Spółki jest działalność skoncentrowana w obrębie miasta Wrocław, które jest miejscem siedziby Emitenta.

 

Szanse dla Internet Union S.A. związane są ze wzrostem rynku usług internetowych i technologii telekomunikacyjnych, a także możliwościami przejęcia mniejszych podmiotów z branży Spółki oraz chęcią zaistnienia na rynku ponadregionalnym.

 

Zagrożenia dla działalności Internet Union S.A. wynikają ze specyfiki branży, która charakteryzuje się dużym nasileniem konkurencyjnym oraz rosnącymi oczekiwaniami użytkowników. Rosnący stopień nasycenia rynku produktami i usługami telekomunikacyjnymi oraz informatycznymi oraz agresywna polityka cenowa konkurencji może skutkować obniżeniem marż handlowych Spółki.

 

Opracowanie:


Prometeia Capital