• BrijuHistoria poznańskiej Spółki z branży jubilerskiej sięga roku 1912 , kiedy to powstał zakład i sklep złotniczy założony przez Jana Piotrowskiego – dziadka obecnych akcjonariuszy Spółki. Niespełna 80 lat później, w 1990 r. czterech braci Piotrowskich postanowiło kontynuować rodzinną tradycję jubilerską rozpoczynając działalność pod firmą „Firma Jubilerska Piotrowscy”. W 2000 r. została zawiązana spółka Futurat sp. z o.o. będąca poprzednikiem prawnym Briju S.A., która od sierpnia 2011 r. jest notowana na rynku NewConnect.

 

fotolia.pl

 

Profil działalności

 

Przedmiotem działalności Briju S.A. jest projektowanie, wytwarzanie i dystrybucja wysokiej jakości wyrobów jubilerskich ze złota oraz z kamieni szlachetnych. Asortyment Spółki obejmuje m.in.: pierścionki, kolczyki, zawieszki, broszki, sygnety, brylanty. Sprzedaż wyrobów odbywa się zarówno do pojedynczych sklepów jubilerskich jak i poprzez odbiorców hurtowych na rynku krajowym oraz zagranicznym. Briju S.A. dysponuje licznymi kontaktami handlowymi w wielu krajach, do których biżuteria BRIJU jest eksportowana m.in.: w Niemczech, Belgii, Włoszech, Czechach, Węgrzech i Słowacji. Spółka zatrudnia ok. 60 pracowników stanowiących zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

Działalność Spółki można podzielić na następujące obszary:

 

  • projektowanie i produkcja biżuterii,
  • sprzedaż biżuterii (handel detaliczny i hurtowy),
  • handel surowcami (kruszcem złota i srebra).

 

Produkcja biżuterii odbywa się poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii w połączeniu z rzemiosłem, tworząc autorski system procesu produkcji umożliwiający produkcję seryjną. Zamówienia na produkty wpływają poprzez  system zamówień on-line, umożliwiający zaopatrywanie w krótkim czasie wielu klientów dziennie. W swoim dokumencie informacyjnym Spółka informuje, iż obecnie Briju S.A., dzięki doświadczeniu, nowoczesności produkcji oraz oryginalności swoich wyrobów jest jednym z najlepszych producentów biżuterii w Europie Środkowej, a dzięki przyjętej w czerwcu 2011 r. strategii rozwoju, Spółka planuje zdobyć pozycję jednego z liderów rynku w oparciu o markę BRIJU (dawniej Futurat).

 

Wyniki finansowe

 

Przychody

Wykres 1 Przychody Briju S.A. w latach 2010-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Briju S.A.

 

Wyniki finansowe

Wykres 2 Wyniki finansowe Briju S.A. w latach 2010-2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Briju S.A.

 

Według danych zaprezentowanych w raporcie okresowym za IV Q 2011 r., w całym ubiegłym roku Spółka osiągnęła rekordowy poziom przychodów w wys. 110,8 mln zł, co stanowi ponad czterokrotny wzrost w porównaniu do sprzedaży w 2010 r. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za okres czterech kwartałów 2011 r. wyniósł 5,2 mln zł, o 80,61% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Podobny wzrost Briju S.A. zanotowała na poziomie zysku netto wynoszącym w 2011 r. 3 mln zł, w porównaniu do 1,67 mln zł w 2010 r. (wzrost o 80,24%). Dynamiczny wzrost sprzedaży i zysku netto Spółka osiągnęła m.in. dzięki poszerzeniu asortymentu wyrobów gotowych, działaniom marketingowym oraz rozbudowie działu surowcowego i handlu surowcami. Należy zwrócić uwagę, iż pomimo poprawy wyników finansowych, Briju S.A. w 2011 r. odnotowała gwałtowny spadek rentowności netto do poziomu 2,72% (6,27% w 2010 r.). Jak podano w ostatnim raporcie okresowym, spadek ten wynika z poniesionych dotychczasowych nakładów związanych z kreacją marki BRIJU.

 

W grudniu 2011 r. Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym o udzieleniu Briju S.A. przez bank BPH S.A. kredytu w wysokości 10 mln zł celem spłaty zobowiązań kredytowych wobec poprzedniego banku kredytującego oraz w celu finansowania bieżącej działalności. Wartość udzielonego kredytu stanowi ponad 55% wysokości kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. i niewątpliwie stanowi istotny czynnik determinujący przyszłe wyniki finansowe Spółki.

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron jubilerskiej działalności braci Piotrowskich należy zaliczyć wieloletnie doświadczenie oparte na rodzinnej tradycji przekazywanej od trzech pokoleń, rozpoznawalną markę BRIJU oraz szeroki asortyment wyrobów gotowych. Ponadto istotne ze względu specyfiki branży jubilerskiej jest posiadanie przez Spółkę własnego biura projektowego, a także współpraca z uznanymi projektantami wyrobów jubilerskich na świecie, co gwarantuje unikalność i wysoką jakość oferty Briju S.A.

 

Do słabych stron można zaliczyć silne uzależnienie działalności przedsiębiorstwa od sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, w szczególności zależność sprzedaży biżuterii od poziomu konsumpcji oraz popytu na dobra luksusowe. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej może spowodować spadek sprzedaży, wydłużenie się cyklu konwersji zapasów, co negatywnie wpłynie na płynności finansową Briju S.A., która jest bardzo istotna z punktu widzenia obsługi zadłużenia, o którym wspomniano powyżej.

 

Do szans Spółki należy rozwój eksportu, zdobywanie nowych rynków zbytu poprzez kreowanie silnej i rozpoznawalnej w Europie marki BRIJU, m.in. dzięki stworzeniu kolekcji BrijuCrisscut – wyrobów z brylantów zaprojektowanych przez Christophera Slowinskiego, właściciela firmy Christopher Design z Nowego Jorku. Dodatkową szansą jest wykorzystanie potencjału detalicznej sprzedaży, która charakteryzuje się o wiele wyższymi marżami niż sprzedaż hurtowa.

 

Zagrożeniem jest silna konkurencja w branży jubilerskiej, gdzie funkcjonuje duża liczba mniejszych podmiotów, a ok. 40% rynku posiadają trzy firmy (Apart, Kruk i Yes). Działania konkurencji mogą wymusić konieczność obniżania marż, co może pogorszyć wyniki finansowe, a w przypadku utrzymania się rentowności netto działalności Spółki na poziomie z 2011 r. (2,72%), działania konkurencji mogą wprost przełożyć się na spadek sprzedaży i utratę dotychczasowych klientów przez Briju S.A.

 

Opracowanie:

 

Prometeia