• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 20 stycznia 2012 r. do 4 marca 2012 r.

 

fotolia.pl

 

22.02.2012 r.

Uboat Line

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy z firmą Pol-Agent sp. z o.o., której przedmiotem jest obsługa spedycyjna samochodów ciężarowych, naczep i innych pojazdów w zakresie dokonywania rezerwacji miejsc na promach przewoźników morskich, a także kredytowania płatności za bilety promowe. Przedmiotowa umowa jest umową istotną dla Spółki.

 

23.02.2012 r.

ZOO Centrum

Emitent powziął informację o wpłynięciu podpisanej umowy o współpracy z LYONESS Poland sp. z o.o., która reprezentuje krajową oraz międzynarodową wspólnotę zakupową. W związku z zawartą umową Emitent staje się Partnerem Handlowym LYONESS Poland sp. z o.o., co w opinii Zarządu pozytywnie wpłynie na poszerzenie bazy klientów Spółki i zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

 

27.02.2012 r.

Sobet

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z Gminą Strzegom na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, ul. Wesoła, ul. Reja". Wartość ww. kontraktu wynosi 1.780 tys. zł, a termin realizacji przedmiotu umowy mija dnia 30 września 2013.

 

28.02.2012 r.

Dobra Nasza

Emitent powziął informację o wpłynięciu umowy na sponsoring organizowanego przez Emitenta eventu pn.: "DesigNOWE Miasto 2012". Wartość ww. kontraktu wynosi 732 tys. zł netto.

 

29.02.2012 r.

Navimor-Invest

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu i podpisaniu umowy z firmą Povodi Labe Hradec Kralove, która została zawarta w wyniku wyboru oferty Emitenta w drodze przetargu nieograniczonego. W wyniku podpisanego kontraktu Emitent (Lider Konsorcjum) w konsorcjum z firmą M-Silnice - Hradec Kralove (Generalny Wykonawca) zrealizuje zadanie pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, inundacyjny teren miejscowości Smede, Visnova-Viska, Minkovice." Umowa będzie realizowana w okresie od marca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., a jej wartość wynosi 15.801 tys. CZK netto.

 

01.03.2012 r.

Ekobox

Emitent poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Mota – Engil Europe S.A. (wykonawca) na wykonanie robót w ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura dla aktywacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie". Za wykonanie prac wynikających z ww. kontraktu Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.995 tys. zł netto. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

 

02.03.2012 r.

FON Ecology

Zarząd Spółki powziął informacje o zawarciu umowy sprzedaży z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe VOLTAJMM Sp. z o.o. Przedmiotem ww. kontraktu jest sprzedaż przez Emitenta na rzecz kontrahenta elektrowni wodnej w Kwidzynie za łączną cenę 1.175 tys. zł.

 

Opracowanie:


Certus Capital