• BioMaxima  S.A.BioMaxima S.A. rozpoczęła działalność w 2002 roku, a od czerwca 2010 roku notowana jest na rynku NewConnect. Emitent zajmuje się produkcją i sprzedażą własnych odczynników do diagnostyki in vitro (IVD) oraz jest dystrybutorem produktów uznanych, światowych firm diagnostycznych takich jak: Nova Biomedical, Dirui, Mitsubishi Chemical. Rynek diagnostyczny, na którym działa Spółka wyceniany jest obecnie na  42mld USD, a do końca 2015 roku jego wartość ma wzrosnąć do 50 mld USD (według wyliczeń Boston Biomedical Consultants).

 

fotolia.pl

 

Rozwój Spółki po wejściu na rynek NewConnect wyraźnie przyspieszył. BioMaxima S.A. rozpoczęła od przejęcia przedsiębiorstw działających w obszarze biotechnologii nabywając 100% udziałów w spółkach Bio-Farm Sp. z o.o. – laboratorium diagnostyczne oraz Polab Sp. z o.o. W kwietniu 2011 roku BioMaxima podpisała list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w CEBO Sp. z o.o. oraz  umowę przedwstępną na zakup 100% udziałów Emapol Sp. z o.o. Wszystkie wymienione firmy zajmują się sprzedażą odczynników diagnostycznych i sprzętu medycznego co wpisuje się w dotychczasową działalność Spółki.

 

Przychody BioMaxima S.A. pochodzą głównie ze sprzedaży:

 

  • odczynników diagnostycznych do badania parametrów biochemicznych,
  • szybkich testów diagnostycznych do wykrywania chorób,
  • aparatury do badań laboratoryjnych.

 

BioMaxima S.A. realizuje 90% sprzedaży na rynku polskim. Pozostała część sprzedawana jest na rynkach zagranicznych m.in.  na Łotwie, Litwie, Rumunii, a także we Francji. Spółka w ramach realizowanej strategii rozwoju zamierza sukcesywnie zwiększać sprzedaż eksportową (wpłynie na to m.in. przejęcie Emapol sp. z o.o., która w większym stopniu niż Spółka zaopatruje rynki zagraniczne). Wszystkie oferowane produkty posiadają logo CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. Oznacza to, że producent spełnia wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, a produkty mogą być wprowadzone do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Wyniki finansowe:


Wykres 1. Wyniki finansowe BioMaxima S.A. w latach 2008-2011

Wykres 1.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych spółki.

 

Z roku na rok firma osiąga wyższe przychody ze sprzedaży. W 2011 roku BioMaxima S.A. odnotowała wzrost przychodów o ponad 46% i zysku netto o 83% w porównaniu do roku 2010. Rentowność sprzedaży z poziomu 7,5% w roku 2010 wzrosła do poziomu 9,4%. Poprawiła się także rentowność kapitałów własnych, 12,6% obecnie w porównaniu do 8,1% z roku poprzedniego. Dobre wyniki są w głównej mierze następstwem zwiększania wolumenu sprzedaży. Ostatni wzrost zysku netto to również zasługa obniżenia kosztów działalności spółki. Firma w celu optymalizacji kosztów przeniosła w połowie 2011 roku swoją siedzibę oraz centrum badawczo-produkcyjne do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec – Podstrefa Lublin. Spółka wybudowała również własny magazyn i centrum logistyczne.

 

Prognozy na rok bieżący zapowiadają dalszy dynamiczny wzrost wyników finansowych Spółki. Przychody w 2012 roku mają wynieść 20,5 mln zł, zysk netto 2,2 mln zł a EBITDA 3,9 mln zł. Pomimo, że duża część realizacji prognoz (przeciętnie ok. 40% wskazanych wartości) uzależniona jest od sukcesu realizowanego przejęcia Emapol sp. z o.o., dane przekazane przez Emitenta na temat sprzedaży w styczniu 2012 r. z punktu widzenia realizacji prognozy są dosyć zachęcające (w ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o ponad 76%).

 

Analiza SWOT:


BioMaxima S.A. znajduje się w czołówce krajowych firm zajmujących się produkcją odczynników do diagnostyki in vitro. Jest także jednym z liderów krajowego rynku diagnostyki. Ugruntowaną pozycję zapewniła sobie dzięki przejęciom i współpracy z międzynarodowymi przedsiębiorstwami (po podpisaniu umowy z Nova Biomedical – jedynym producentem glukometrów szpitalnych na świecie, Spółka  stała się wyłącznym dystrybutorem tych produktów w Polsce).  Emitent zaopatruje ponad 1800 laboratoriów z przeszło 2200 istniejących w naszym kraju. Szansą omawianej spółki jest współpraca z HSG-IMIT (niemiecki instytut zajmujący się technologiami mikrosystemów) nad rewolucyjnym analizatorem laboratoryjnym. Dzięki temu urządzeniu dokładne wyniki będzie można uzyskiwać w miejscu badania, w bardzo krótkim czasie. W grudniu 2011 roku został podpisany list intencyjny , z którego zapisów wynika, iż BioMaxima S.A. ma być producentem i wyłącznym dystrybutorem urządzenia. Po wprowadzeniu analizatora obecny 5% udział  spółki w polskim rynku diagnostyki może się znacznie zwiększyć. . Wprowadzenie wyżej wymienionego  analizatora pozwoli na wyjście z segmentu laboratoryjnego na oddziały szpitalne i umożliwić może sięgnięcie po pozycję lidera na rynku szybkich testów diagnostycznych – point of care (POC), najszybciej rozwijającego się rynku IVD. Kolejną szansą dla firmy są plany związania się, do końca pierwszego półrocza 2012 z europejskim dystrybutorem. Pozwoliłoby to na międzynarodowe zdywersyfikowanie odbiorców, co obecnie jest słabym punktem spółki, gdyż ponad 90% przychodów osiągana jest na polskim rynku.

 

Dużym zagrożeniem dla spółki jest silna pozycja PZ Cormay S.A., który może pochwalić się większym doświadczeniem oraz większą skalą działalności niż Emitent. Należy pamiętać, że produkty Spółki muszą konkurować także z ofertą międzynarodowych firm farmaceutycznych takich jak Roche, Siemens, Abbott, itp.,co niesie za sobą ryzyko obniżenia marż i możliwość spadku sprzedaży w przyszłości, a co za tym idzie mniejsze zyski.

 

Najbliższy raport kwartalny pokaże, czy spółka nadal utrzymuje dynamikę sprzedaży zaobserwowaną w styczniu. Jeżeli stanie się to faktem, a zarząd zrealizuje planowane przejęcia, realizacja prognozy zysków uprawdopodobni się. W dłuższym terminie dynamiczny rozwój BioMaxima S.A. zależeć będzie od powodzenia projektu budowy i dystrybucji analizatora oraz pozyskania partnera, który wspomoże spółkę w budowie sieci dystrybucji na rynkach zagranicznych.

 

Opracowanie:


Dział Analiz

Prometeia Capital sp. z o.o.

 

Prometeia Capital