• Statystyki rynkoweNCIndex na zamknięciu w dniu 2 marca 2012 r. osiągnął poziom 43,22 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zmalał o 1,0%. W analogicznym okresie traciły również indeksy rynku regulowanego – sWig80 o 1,4%, mWig40 o 0,2%, a Wig20 1,5%. Za granicą amerykański DIJA zwyżkował o 0,2%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 353 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 94 mln zł.

 

Wykres 1.

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 131 spółek, wartość rynkowa 60 nie zmieniła się, a 164 odnotowały spadek kursu akcji.

 

Statystyki - tabele


Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:


  • Rajdy 4x4 – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty; 
  • M Development –  w dniu 29 lutego 2012 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy - Pana Piotra Jędrzejczaka, Pana Damiana Kochańskiego, Pana Jerzego Wiesiołowskiego, Taxus Fund SA i Inwestorskiego Funduszu Kapitałowego Capitis Sp. z o.o. - pisemne oświadczenia zawierające zobowiązanie tych akcjonariuszy do ograniczenia sprzedaży posiadanych akcji M Development SA do dnia 31 maja 2012 roku;
  • M10 – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;


Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, Fachowcy.pl Ventures i Futuris

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm: 

  • AD Astra Executive Charter – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Fachowcy.pl Ventures na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Atlantis Energy – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty; 


 

Opracowanie:


Certus Capital