• Catalyst - inne spojrzenie na obligacjeW okresach spadków na giełdzie, inwestorzy poszukują alternatywnego sposobu lokowania nadwyżek finansowych. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być zakup obligacji. Ponieważ rynek niepubliczny jest stosunkowo zamknięty i wymaga inwestowania dużych kwot, warto pomyśleć o rynku zorganizowanym. Dla obligacji przedsiębiorstw, samorządów i Skarbu Państwa jest nim Catalyst, pierwsza w Polsce platforma dłużnych instrumentów finansowych.

 

fotolia.pl


Czym jest Catalyst?

 

Catalyst funkcjonuje od 30 września 2009 r. jako rynek dłużnych instrumentów finansowych prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i spółkę z jej grupy kapitałowej – BondSpot.

 

W ramach Catalyst funkcjonują cztery subrynki, które przedstawia poniższa tabela.

 

Tabela 1. Rynki funkcjonujące w ramach Catalyst

GPW

BondSpot

Detaliczny

Regulowany

Hurtowy

Regulowany

Detaliczny

Alternatywny System Obrotu

Hurtowy

Alternatywny System Obrotu

Źródło: GPW

 

Kilka słów o obligacjach

 

Ustawa o obligacjach definiuje obligację jako papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Dla inwestora oznacza to, że obligacja jest papierem wartościowym (w przeciwieństwie do długu wynikającego z umowy pożyczki) oraz stanowi poświadczenie zobowiązania emitenta z tytułu zaciągniętego długu.

 

Jeżeli zaś chodzi o emitenta, to dzięki obligacjom może on pozyskać środki od wielu rozproszonych „kredytodawców”, nie korzystając z usług banku, a wielu drobnych inwestorów, także osób indywidualnych, ma możliwość ”kredytowania” największych nawet korporacji.

 

Rodzaje obligacji

 

Na rynku funkcjonuje wiele rodzajów obligacji, warto jednak podkreślić, że tylko niektóre z nich mogą być przedmiotem obrotu w ramach platformy Catalyst. Biorąc pod uwagę różne kryteria, wyróżniamy następujące rodzaje obligacji...

 

To tylko fragment artykułu.

Całość znajduje się w Akcjonariuszu 4/2011

Akcjonariusz 4/2011

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity