• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 23 stycznia do do 3 lutego 2012 r.NCIndex na zamknięciu w dniu 3 lutego 2011 r. osiągnął poziom 42,04 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni wzrósł o 2,26%. W analogicznym okresie zyskiwały również indeksy rynku regulowanego – sWig80 o 7,58%, mWig40 o 6,58%, a Wig20 o 5,02%. Za granicą amerykański DIJA zwyżkował o 1,11%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 191 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 45 mln zł.

 

NCIndex

Rys. 1. NCIndex w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 3 lutego 2012 r.

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
Legal Stream 189%
Grupa Jaguar 186%
Novainvest 150%
Star Fitness 89%
Maximus 83%
Microtech International 74%
Weedo 72%
InteliWISE 65%
Voxel 65%
F24 60%
 
Nazwa spółki Spadek (w %)
Liberty Group -50%
Budostal-5 -42%
Mobini -39%
Stark Development -33%
Cerabud -33%
Emporium -31%
Hurtimex -27%
STI Group -26%
Grupa Prawno-Finansowa Causa -25%
Black Pearl Capital -24%
 
Nazwa spółki Obrót (w tys. zł)
PSW Capital 4 737
Hurtimex 4 089
Invista 2 775
Legal Stream 1 379
Nicolas Entertainment Group 1 337
Novainvest 1 276
DM TMS Brokers 1 032
Dent-a-Medical 899
11 bit studios 864
VEDIA 832

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 175 spółek, wartość rynkowa 45 nie zmieniła się, a 129 odnotowało spadek kursu akcji.

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

 • Legal Stream – w dniu 23 stycznia 2012 roku Zarząd Legal Stream S.A. przekazał oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".; 
 • Grupa Jaguar –  w dniu 31.01.2012r. Pan Roman Uciechowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 3 lutego 2012 r. na podstawie uchwały, zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Spółki powołała (dokooptowała) w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Berezowskiego.;
 • Novainvest – w dniu 25.01.2012 r. Zarząd Spółki zaprosił akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na następujących warunkach:
  • Przedmiotem skupu było nie więcej niż 1.600.000 akcji.
  • Górna granica wartości skupu akcji wynosi 1 mln zł.
  • Skup akcji będzie realizowany za cenę nie niższą niż 0,60 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję.

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek PSW Capital, Hurtimex i Invista. 

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

 • Liberty Group – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty
 • Budostal-5 w dniu 19 stycznia 2012 roku Pan Mateusz Ładyga zrezygnował z funkcji Członka Zarządu Spółki. W dniu 18 stycznia 2012 roku Pani Barbara Ratusz zrezygnowała z funkcji Prokurenta Spółki. W dniu 24 stycznia 2012 r. Pani Halina Hodur zrezygnowała z funkcji Prokurenta Spółki
 • Mobini – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;

 

Opracowanie:

 

Certus Capital