• Gazela Biznesu w drodze na NewConnect SPRINT LOGISTYKA S.A.

 

Autoryzowany Doradca 

Doradztwo Ekonomiczne – Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki 

Nazwa spółki 

Sprint Logistyka Spółka Akcyjna

Dziedzina (sektor gospodarki) 

Logistyka / Spedycja

Rodzaj oferty (prywatna/publiczna) 

Private placement 

Wartość emisji 

1,5 mln PLN – 2,0 mln PLN

Przewidywany termin złożenia (publicznego) dokumentu informacyjnego 

Kwiecień 2012

Przewidywany termin debiutu spółki na NewConnect 

Kwiecień/Maj 2012

Liczba emitowanych akcji 

150.000 – 200.000

Liczba akcji po emisji 

2.150.000 – 2.200.000

WWW  

www.zarzecki.pl

 

Sprint Logistyka S.A. to podmiot funkcjonujący w sektorze TSL od przeszło 9 lat i jeden z najbardziej konkurencyjnych graczy na tym rynku. Prognozy Zarządu Spółki wskazują, że 2011 rok będzie dla Sprint Logistyka S.A. kolejnym rekordowym rokiem. Planowany poziom przychodów to 40 mln PLN, przy zysku netto przekraczającym 1,5 mln PLN. Spółka rozpoczęła właśnie prywatną ofertę emisji akcji serii C, z której chce pozyskać 1,5 - 2 mln PLN. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest firma zarządzana przez Prof. US dr hab. Dariusza Zarzeckiego, uznanego eksperta z zakresu inwestycji i wyceny przedsiębiorstw. 

 

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest świadczenie usług logistycznych, spedycyjnych oraz transportu intermodalnego. Dotychczasowa działalność Spółki dowiodła, że jest to jeden z najbardziej konkurencyjnych graczy na rynku TSL (Transport – Spedycja - Logistyka), czego potwierdzeniem są osiągane bardzo dobre wyniki finansowe oraz liczne nagrody branżowe. Geograficzny zasięg prowadzonej przez Sprint Logistyka S.A. działalności logistyczno-spedycyjnej obejmuje przede wszystkim Włochy, Szwajcarię, Niemcy, Francję, Hiszpanię oraz kraje Benelux-u.

 

W 2009 r. Sprint Logistyka S.A. osiągnęła 30 mln PLN przychodów przy zysku netto powyżej 2,0 mln PLN. Rok 2010, mimo ogólnoświatowego kryzysu, przyniósł kolejne sukcesy. Sprint Logistyka S.A. uzyskała rekordowy poziom przychodów, przekraczając 38 mln PLN, zachowując wciąż wysoką rentowność netto. Prognozy Zarządu wskazują, że 2011 rok będzie dla Spółki kolejnym rekordowym rokiem. Planowany poziom przychodów to 40 mln PLN, przy zysku netto przekraczającym 1,5 mln PLN.

 

Wykres 1. Przychody ze sprzedaży

Przychód

 

Wykres 2. Zysk netto

Zysk

  

  

Rynek TSL

Długoletnie prognozy dla rynku TSL w Polsce są optymistyczne i wskazują, że z dużym prawdopodobieństwem w najbliższych latach koniunktura tego rynku utrzyma wyraźny trend wzrostowy.  Średnioroczny wzrost wewnątrzkrajowych przewozów samochodowych w latach 2009-2033 wyniesie 1,70%. Dla przewozów ładunków w polskim handlu zagranicznym dla danego okresu średnioroczny wzrost zakłada się na poziomie 3,89% Szacuje się, że przychody firm z przewozu ładunków i magazynowania w branży „Transport – Spedycja – Logistyka” zwiększyły się w Polsce w 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego o 5,4% i wyniosły około 70 mld PLN. Sama ilość przewożonych ładunków na rynku transportowym kształtowała się na poziomie 1 838 492 tys. ton, w tym żeglugą morską 8 362 tys. ton i transportem samochodowym 1 551 843 tys. ton.

 

Nr 1 wśród Gazel Biznesu

Sprint Logistyka S.A. jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym między innymi zdobyła pierwsze miejsce w rankingu „Gazele Biznesu”, organizowanym przez dziennik Puls Biznesu, otrzymując tytuł lidera wśród najdynamiczniej rozwijających sie firm województwa zachodniopomorskiego.

 

Zarząd SPRINT LOGISTYKA S.A. 

Na zdjęciu: Zarząd Sprint Logistyka S.A. podczas gali wręczania nagród Gazele Biznesu w 2010 r.

 

W drodze na NewConnect

Spółka rozpoczęła właśnie prywatną ofertę emisji akcji serii C, z której chce pozyskać 1,5 mln PLN - 2 mln PLN. Do dnia 15 lutego 2012 roku, przyjmowane są deklaracje zainteresowania objęciem oferowanych przez Spółkę akcji. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest firma zarządzana przez Prof. US dr hab. Dariusza Zarzeckiego, uznanego eksperta z zakresu inwestycji i wyceny przedsiębiorstw.

 

Cele emisyjne

Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata jest kontynuacja dynamicznego rozwoju, którego efektem będzie istotny wzrost przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu dotychczasowej, wysokiej rentowności. Dla osiągnięcia tego celu, Spółka zamierza podjąć szereg działań o charakterze inwestycyjnym oraz zarządczym, których sfinansowanie zapewnić ma między innymi prowadzona emisja akcji serii C. Planowane działania obejmą m.in. inwestycje w rozwój infrastruktury poprzez utworzenie kolejnych oddziałów na terenie kraju, rozbudowę własnego taboru transportowego oraz uruchomienie projektu „Spedycja morska”, zakładającego rozszerzenie działalności w zakresie spedycji ładunków w transporcie morskim, będącego uzupełnieniem oferty Spółki dotyczącej transportu intermodalnego.

 

Więcej informacji o ofercie Spółki na stronie Autoryzowanego Doradcy: www.zarzecki.pl

 

Opracowanie:

 

Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki