• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 23 stycznia 2012 r. do 5 lutego 2012 r.

 

fotolia.pl

 

24.01.2012 r.

Voxel

Emitent poinformował o podpisaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia (Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach) aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wspomniany kontrakt dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w pracowniach zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Bytomiu, Katowicach, Gliwicach oraz Zabrzu. Na mocy aneksu ustalono, że umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2013 r., a jej wartość wyniesie maksymalnie 9.269 tys. zł.

 

26.01.2012 r.

Veniti

Zarząd Spółki ogłosił, iż rozpoczął współpracę z firmą Business Travel Club sp. z o.o. Zakres kooperacji obejmuje sprzedaż oraz dostawę krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla klientów Emitenta. Zawarta umowa wpłynie na zwiększenie sprzedaży rejsów wycieczkowych kruzy.pl oraz wyjazdów motywacyjnych exciters, dzięki czemu kontynuowana będzie strategia Spółki w zakresie wypromowania rejsów wycieczkowych w Polsce.

 

27.01.2012 r.

Navimor-Invest

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach ww. umowy Emitent (Lider Konsorcjum) w konsorcjum z firmą Naviga-Stal sp. z o.o. wykona zadanie p.n. "Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo - modernizacyjne na stopniu." Termin zakończenia robót to lipiec 2014 r. Wartość ww. umowy opiewa na kwotę 54.870 tys. zł netto.

 

30.01.2012 r.

SSI

Emitent podał do wiadomości fakt, iż zawarł umowę z firmą Polbud S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Prace realizowane będą na terenie zespołu budynków szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie. Wartość ww. kontraktu to 6.642 tys. zł brutto. Planowany termin końca przedmiotu umowy został ustalony na dzień 28 lutego 2014 r.

 

31.01.2012 r.

Invest Remex

Zarząd Firmy poinformował o podpisaniu kontraktu z firmą Mostostal Warszawa S.A., dotyczącego wykonania ekranów akustycznych dla zadania "Projekt i budowa Autostrady A 2 Stryków -Konotopa na odcinku od km 384+500 do km 411+465,8”. Wartość ww. umowy to 6.121 tys. zł brutto, a termin jej realizacji to 30 kwietnia 2012 r.

 

01.02.2012 r.

Vedia

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od spółek zależnych istotnych informacji, dotyczących realizacji kolejnych zamówień od klientów oferujących produkty na takich rynkach jak: rosyjski, australijski, hiszpański oraz amerykański. Całkowita wartość zamówień wyniosła 2.187 tys. zł. Powyższe zlecenia są w trakcie realizacji.

 

03.02.2012 r.

Budus

Emitent ogłosił, iż jako Lider Konsorcjum, które tworzy wraz ze spółką Mostostal Zabrze Holding S.A., zawarł umowę z miastem Łódź na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie oraz wybudowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego, etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii". Należność wynikająca z realizacji umowy dla Emitenta to 109.163 tys. zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy to 30 kwietnia 2014 r.

 

04.02.2012 r.

Super Premium Cars

Emitent poinformował o otrzymaniu czterech umów dotyczących sprzedaży samochodów. Łączna wartość ww. kontraktów to 1.651 tys. zł brutto.

Opracowanie: 

 

Certus Capital