• Raport z debiutu - 5TH Avenue HoldingNazwa spółki: 5TH Avenue Holding S.A.

Rok założenia: 2005 

Strona www: www.5avenueholding.com 

 

Data debiutu: 1 lutego 2012 r.

Sektor: Nieruchomości

Ticker: 5AH

 

Opis działalności: Emitent działa w formie holdingu i zajmuje się inwestycjami w nieruchomości komercyjne. W skład spółek zależnych od Emitenta wchodzą: New York Real Estate Management sp. z o.o., 1 Sky Office Center S.A., London Real Estate Investment sp. z o.o., 1st Real Deal S.A., a także Alertfinansowy.pl sp. z o.o. Działalność Emitenta skupia się na realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ich komercjalizacją i zarządzaniem oraz kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek.

 

Kapitalizacja: 32 402 000,00 zł

Wielkość oferty: 6 902 000,00

Koszty emisji: ---/---*

Przychody:** 563 577,26 zł

Zysk netto:** 1 347 862,17 zł

Kapitał własny: 9 794 063,44 zł

Cena/Zysk: 24,04

Cena/Wartość księgowa: 3,31

 

Kurs odniesienia: 1,70 zł

Kurs otwarcia: 1,72 zł

Kurs zamknięcia: 1,70 zł

Wolumen obrotu: 7 708 szt.

Autoryzowany Doradca: Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

5th Avenue Investment 55,09%/55,09%

Corporation Ltd

Rubicon Partners NFI S.A. 22,83%/22,83%

Free Float 22,08%/22,08%

 

*proc. wielkości oferty

** za okres od 13 września 2010 r. do 30 września 2011 r.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital