• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 9 do 20 stycznia 2012 r.NCIndex na zamknięciu w dniu 20 stycznia 2011 r. osiągnął poziom 41,11 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni wzrósł o 0,27%. W analogicznym okresie zyskiwały również indeksy rynku regulowanego – sWig80 o 4,74%, mWig40 o 4,50%, a Wig20 o 6,32%. Za granicą amerykański DIJA zwyżkował o 2,65%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 106 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 24 mln zł.

 

NCIndex

Rys. 1. NCIndex w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 20 stycznia 2012 r.

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
Hurtimex 226%
PinotCaro 150%
Liberty Group 131%
Stem Cells Spin 104%
Veno 50%
Stark Development 50%
Call2action 49%
Domex-Bud Development 48%
Momo 46%
F24 43%
 
Nazwa spółki Spadek (w %)
Stopklatka -40%
Hotblok -38%
Doradcy24 -33%
Terra -29%
TAX-NET -25%
Biomax -25%
AD MUSIC -24%
LZMO -24%
Black Pearl Capital -23%
Astro -22%
 
Nazwa spółki Obrót (w tys. zł)
Dom Maklerski TMS Brokers 3 363
Platige Image 2 294
Hurtimex 2 111
PSW Capital 1 187
Serenity 1 008
Legal Stream 912
Invista 808
Dent-a-Medical 700
MEDICALgorithmics 564
DFP Doradztwo Finansowe 564

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 137 spółek, wartość rynkowa 65 nie zmieniła się, a 144 odnotowały spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Hurtimex – w dniu 12 stycznia 2012 roku podpisany został list intencyjny z firmą Kanz Financial Holding GmbH, na mocy którego strony porozumienia zamierzają zaangażować się w projekt konsolidacji wszystkich marek będących własnością Spółki Hurtimex S.A. oraz KFH GmbH w celu ujednolicenia źródeł pozyskania towaru, zabezpieczenia odpowiedniego finansowania oraz udoskonalenia międzynarodowej dystrybucji, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń obu Stron. Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu pisemnego oświadczenia o niesprzedawaniu posiadanych akcji przez głównych akcjonariuszy przez okres sześciu miesięcy w celu potwierdzenia, że popierają oni działania Zarządu i są przekonani że w najbliższym czasie doprowadzą one do dalszego rozwoju firmy; 
  • PinotCaro –  w dniu 16.01.2012r. podpisano porozumienie inwestycyjne ze spółką PSW Capital S.A oraz z głównym akcjonariuszem Emitenta Domem Inwestycyjnym Platinum Capital S.A. Na mocy porozumienia w ciągu najbliższych 6 miesięcy dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego, który miałby zostać opłacony poprzez wniesione aportem/ sprzedane przez PSW Capital S.A 100% udziałów spółki Węglopex Sp. z o.o. za cenę równą wartości nominalnej udziałów tj. 21 122 400,00zł; jednocześnie po rejestracji podwyższenia kapitału największym akcjonariuszem Emitenta będzie PSW Capital S.A. Dodatkowo zostanie zmieniona nazwa spółki Pinotcaro S.A na Węglopex Holding S.A oraz zostanie zmieniony profil działalności Emitenta, Zarząd spółki i organy nadzorcze. Następnie nastąpi wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującego się dotychczasową działalnością spółki Pinotcaro S.A i wniesienie aportem do nowo powstałej spółki co pozwoli na transparentne prowadzenie ksiąg handlowych i skupienie się na właściwej działalności gospodarczej spółki Węglopex Holding S.A.;
  • Liberty Group – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek Dom Maklerski TMS Brokers, Platige Image i Hurtimex

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Stopklatka – w dniu 11 stycznia 2012 roku wpłynęła do Spółki złożona przez Pana Przemysław Basiaka rezygnacja z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2012 r. Jako przyczynę rezygnacji podano powody osobiste. Rezygnacja została przyjęta;
  • Hotblok zwołane na dzień 11 stycznia 2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odbyło się;
  • Doradcy24 – w dniu 17.11.2011 Prezes Zarządu Grzegorz Rojewski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 17.11.2011 ze względów osobistych;

 

Opracowanie:

 

Certus Capital