• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 9 do 22 stycznia 2012 r.

 

fotolia.pl

 

09.01.2012 r.

Suntech

Emitent powziął informacje o otrzymaniu podpisanego zamówienia od firmy Vectra S.A. Przedmiotem kontraktu jest rozbudowa systemu Billing CRM i Workflow o dodatkowe licencje na aplikację Contact Center. Wartość ww. umowy objęta została klauzulą poufności.

 

10.01.2012 r.

Bloober Team

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu przez spółkę zależną - iFun4all sp. z o.o., umowy z niemieckim wydawcą Immanitas Entertainment GmbH, która udzieliła Emitentowi wyłącznej licencji w zakresie m.in. wydawania, dystrybucji oraz sprzedaży gry Fish Tank w wersji iOS na określonych rynkach regionalnych. Emitent natomiast zobowiązał się do zorganizowania kampanii marketingowej i PR-owej ww. gry na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Tajlandii. Niniejsza umowa będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2012 roku.

 

11.01.2012 r.

Korbank

Emitent powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki kontraktu zawartego pomiędzy Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o., a firmą z branży deweloperskiej DevelopART K. Balcer sp. k. Przedmiotem ww. umowy  jest budowa sieci telekomunikacyjnej oraz świadczenie usług multimedialnych dla mieszkańców budynku "Ornamento" zlokalizowanego we Wrocławiu. W budynku powstanie 48 mieszkań. Przewidywany termin zakończenia inwestycji przypada na III kwartał 2012 r., a uruchomienie usług multimedialnych planowane jest na IV kwartał 2012 r.

 

13.01.2012 r.

Elektromont

Emitent poinformował o zawarciu umowy na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w hali widowiskowej w Karlinie. Wynagrodzenie za terminowe i prawidłowe wykonanie ww. kontraktu zostało ustalone na kwotę 1.640 tys. zł netto. W ocenie Zarządu powyższa umowa będzie miała istotny wpływ na osiągnięcie zakładanych celów finansowych Spółki w 2012 r.

 

14.01.2012 r.

Security System Integration

Zarząd Spółki poinformował o wpłynięciu do siedziby Emitenta podpisanej umowy z firmą Budner S.A. Przedmiotem ww. kontraktu jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na budowanym obiekcie handlowo-usługowym Delikatesy K&M w miejscowości Radości. Wartość ww. umowy wynosi 1.930 tys. zł netto. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na II kwartał 2012 r.

 

16.01.2012 r.

Sobet

Emitent powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki umowy zawartej z Gminą Długołęka. W związku z powyższym kontraktem konsorcjum, którego liderem jest Emitent, zrealizuje inwestycję pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Długołęka, Gmina Długołęka - etap I". Kontrakt obejmuje m.in. budowę budynku przedszkola oraz żłobka, kotłowni, a także parkingów i chodników. Wartość ww. umowy opiewa na kwotę 7.137 tys. zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 18 miesięcy od daty jej podpisania.

 

18.01.2012 r.

BGS Energy Plus

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy z firmą SPV Pelhřimov, a.s. dotyczącej budowy biogazowni o mocy 340kW zlokalizowanej w Czechach w Plevnice. Planowany czas zakończenia inwestycji został ustalony na III kwartał 2012 roku. Wartość ww. kontraktu wynosi 1.569 tys. euro.

 

19.01.2012 r.

TRO MEDIA

Emitent poinformował o zawarciu przez spółkę zależna (Macro Games S.A.) umowy ze szwedzka firmą Stillfront Online Games AB dotyczącej wprowadzenia na polski rynek usługi o nazwie "PalyZeek". Kontrakt zapewnia Macro Games S.A. wyłączność na obszarze Polski. Planowany termin uruchomienia platformy ”PlayZeek” w Polsce nastąpi do końca marca 2012 r. Ponadto przewidywana jest również dalsza współpraca w zakresie wdrażania ww. platformy na terenie innych krajów oraz w obszarze realizacji innych projektów należących do Stillfront Online Games AB.

 

20.01.2012 r.

Fiten

Zarząd Spółki powziął informację o otrzymaniu podpisanej umowy z firmą zajmującą się dostarczaniem energii elektrycznej lokalnym odbiorcom (zlokalizowaną w południowo-wschodniej części Polski) na sprzedaż energii elektrycznej na rzecz ww. kontrahenta. Termin dostawy energii elektrycznej nastąpi w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Łączna wartość ww. umowy to 11.516  tys. zł

 

Opracowanie:

 

Certus Capital