• Raport z debiutu - Quart DevelopmentNazwa spółki: Quart Development S.A. 

Rok założenia: 2006 

Strona www: www.quart.com.pl

 

Data debiutu: 19 stycznia 2012 r. 

Sektor: Nieruchomości 

Ticker: QRT 

 

Opis działalności: Emitent prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na obszarze województwa dolnośląskiego, w tym głównie na terenie Legnicy i Wrocławia i okolic. Przeważnie działalność Emitenta rozpoczyna się od kupna gotowego projektu zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej), a także powierzchni gruntowych, a następnie podziale na mniejsze działki budowlane i odsprzedaniu ich z zyskiem. Uzyskane środki są ponownie lokowane w nieruchomości, które przechodzą przez ww. wymienione etapy. Odbiorcami produktów Spółki są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa.

 

Kapitalizacja: 50 037 000,00 zł

Wielkość oferty: 990 000,00 zł

Koszty emisji: 400 000,00 zł/40,40%*

Przychody:** 2 040 464,25 zł

Zysk netto:** -1 039 308,25 zł

Kapitał własny: 23 190 699,73 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 2,16

 

Kurs odniesienia: 3,00 zł

Kurs otwarcia: 4,00 zł

Kurs zamknięcia: 3,90 zł

Wolumen obrotu: 7 522 szt.

Autoryzowany Doradca: Invest Concept sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Przemysław Kruszyński wraz z 42,40%/47,18%

Agencją Reklamową Czart sp. z o.o.

Roman Jędrzejczyk wraz 42,40%/44,36%

z Zofią Stawera-Jędrzejczyk

Free Float 15,20%/8,46%

 

*proc. wielkości oferty

**dane za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital