• Raport z debiutu - Internet Media ServicesNazwa spółki: Internet Media Services S.A. 

Rok założenia: 2000

Strona www: www.ims.fm

 

Data debiutu: 4 stycznia 2012 r.

Sektor: Media

Ticker: IMS

 

Opis działalności: Emitent jest międzynarodowym dostawcą wyspecjalizowanych usług z obszaru marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Dostarczane przez Spółkę usługi mają na celu uatrakcyjnienie punktu sprzedaży oraz wywołanie zwiększenia przychodów ze sprzedaży reklamowanego asortymentu. Obszary marketingu sensorycznego, na których funkcjonuje Spółka to: audiomarketing (przygotowanie i emisja reklam dźwiękowych), videomarketing (produkcja i wyświetlanie przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketing (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

 

Kapitalizacja: 35 220 292,27 zł

Wielkość oferty: 0,00 zł

Koszty emisji: 126 000,00 zł/1,18%*

Przychody za 2010r.: 25 290 000,00 zł

Zysk netto za 2010r.: -10 356 000,00 zł

Kapitał własny: 8 349 000,00 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 4,22

 

Kurs odniesienia: 1,60 zł

Kurs otwarcia: 0,91 zł

Kurs zamknięcia: 1,07 zł

Wolumen obrotu: 105 932 szt.

Autoryzowany Doradca: DI Investors S.A.

Animator: DM BZ WBK S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Dariusz Lichacz 19,30 %/19,30%

Michał Kornacki 15,20%/15,20%

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X 14,90%/14,90%

Paweł Przetacznik 9,00%/9,00%

Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 8,00%/8,00%

Cacheman Limited 7,20%/7,20%

Free Float 26,40%/26,40%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

Certus Capital