• Raport z debiutu - DTPNazwa spółki: DTP S.A. 

Rok założenia: 2010

Strona www: www.dtpartners.pl

 

Data debiutu: 29 grudnia 2011 r.

Sektor: Usługi finansowe

Ticker: DTP

 

Opis działalności: DTP S.A. tworzy grupę spółek, których działalność koncentruje się na nabywaniu wierzytelności od pierwotnych wierzycieli (głównie z sektora bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej), a następnie dochodzeniu ich zapłaty, poprzez zlecenie ich obsługi serwiserom tj. firmom windykacyjnym. Spółka świadczy również usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami.

 

Kapitalizacja: 124 500 000,00 zł

Wielkość oferty: 67 570 000,00 zł

Koszty emisji: ---/---*

Przychody:** 2 933 052,86 zł

Zysk netto:** 1 336 693,42 zł

Kapitał własny: 71 309 305,44 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 1,75

 

Kurs odniesienia: 2,33 zł

Kurs otwarcia: 3,34 zł

Kurs zamknięcia: 4,15 zł

Wolumen obrotu: 13 917 szt.

Autoryzowany Doradca: Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Animator: Dom Maklerski BZ WBK S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

CC14 57,40%/57,40%

Rubicon NFI 18,00%/18,00%

Paged 14,10%/14,10%

Altus TFI 10,00%/10,00%

Free Float 0,50%/0,50%

 

*proc. wielkości oferty

** za okres od 23 marca 2011 r. do 30 września 2011 r.

 

Opracowanie:

Certus Capital