• Call2Action S.A.Warszawska spółka prowadzi działalność w branży reklamowej wykorzystując nowoczesne technologie z segmentu reklamy Dynamic Digital Signage (DDS), czyli formy reklamy umożliwiającej emisję przekazów video zarządzanych centralnie za pośrednictwem Internetu. Spółka została zawiązana w 2008 r., a od sierpnia 2009 r. notowana jest w Alternatywnym Systemie Obrotu.

 

fotolia.pl

 

Profil działalności

 

Model biznesowy Firmy opiera się na rozbudowie infrastruktury własnych nośników POS TV (telewizja w miejscu sprzedaży), na których wyświetlana jest reklama klientów. C2A S.A. sprzedaje czas reklamowy w oparciu o sieć własnych nośników. W celu uzyskania jak największego zasięgu reklamy, C2A skupia się na budowie infrastruktury głównie w oparciu o sieci handlu detalicznego FMCG (Fast Moving Consumer Good). Dotychczas w ramach podpisanych umów, Spółka posiada łącznie ponad 3000 ekranów, na które składa się: 562 ekrany w ogólnopolskiej sieci delikatesowej „Piotr i Paweł”, 255 ekranów w sieci sklepów „Alma” oraz 2501 ekranów w sieci hipermarketów „Tesco”. Spółka instaluje nośniki wyłącznie w strefach „przykasowych”, w których potencjalny kontakt klientów z wyświetlaną reklamą jest najbardziej prawdopodobny i mierzalny. Dzięki zdalnemu zarządzaniu wyświetlanego obrazu przy wykorzystaniu funkcjonalnego systemu, Spółka umożliwia swobodne kształtowanie zawartości emisji dla dowolnie wybranej grupy nośników. Taka forma reklamy sprzyja pozyskiwaniu nowych klientów, z racji tego, iż jest ona bardziej atrakcyjna dla reklamodawców w porównaniu do  tradycyjnej reklamy (TV, radio, prasa).

 

Strategia rozwoju Spółki zakłada sukcesywne zwiększanie infrastruktury własnych nośników oraz zwiększenie zakresu działalności związanej ze sprzedażą czasu reklamowego. Celem C2A jest w ciągu najbliższych lat osiągnięcie pozycji lidera na rynku reklamy POS TV.

 

Wyniki finansowe


Call2Action 

Wykres 1. Wyniki finansowe Call2Action S.A. w latach 2009-2011 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych C2A S.A.


Początki działalności Spółki wiązały się z dużymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z budową sieci ekranów, potrzebnych do rozpoczęcia działalności. Spółka osiągnęła rentowność w 2010 r., w którym to uzyskała 46 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 2,73 mln zł. W roku 2011 C2A S.A. kontynuowała dynamiczny wzrost osiąganej sprzedaży głównie za sprawą rozbudowy sieci ekranów w sklepach TESCO. Na koniec III Q 2011 r.Spółka osiągnęła narastająco 8,66 mln zł przychodów, ponad trzykrotnie więcej niż w całym roku 2010.

Zysk netto w III Q 2011 r. był rekordowo wysoki i wyniósł 1,4 mln zł (wobec 104 tys. zł w III Q 2010 r.), narastająco po trzech kwartałach 2011 r. wyniósł 2,41 mln (w całym 2010 r. wyniósł 46 tys. zł). Rentowność netto w 2011 r. wyniosła ponad 27% (1,69% w 2010 r.). Ze względu na wysokie wydatki inwestycyjne, warto również zwrócić uwagę na poziom rentowności EBITDA, która po trzech kwartałach 2011 r. wynosi 36% (9,12% w roku 2010). Spółka sukcesywnie z kwartału na kwartał zwiększa poziom uzyskiwanych przychodów przy jednoczesnym wzroście marży operacyjnej, dzięki pozyskiwaniu nowych klientów oraz rozbudowie sieci nośników POS TV.

 

Analiza SWOT

 

Przewagę konkurencyjną Spółki stanowią dotychczasowo podpisane umowy z sieciami sklepów handlowych (Tesco, Piotr i Paweł), dzięki którym C2A ma możliwość rozbudowy sieci własnych nośników w miejscach, które są bardzo atrakcyjne dla potencjalnych reklamodawców. Dodatkowo, centralnie zarządzanie przekazami video i obrazu na ekranach daje nieograniczone możliwości szybkiej i mało kosztownej zmiany kształtowania treści reklamy, a także czasu i miejsca jej wyświetlania. Słabą stroną Spółki jest uzależnienie działalności od poprawnego funkcjonowania systemu do centralnego zarządzania sieciami ekranów. C2A korzysta z systemu WAVE na podstawie umowy licencyjnej. W razie problemów z funkcjonowaniem wspomnianego systemu, Spółka nie jest w stanie efektywnie zarządzać siecią POS TV.

 

Aktualnie rynek reklamy DDS w Polsce znajduje się w fazie wzrostu. Idąc wzorem rynków zagranicznych, prognozuje się intensywny wzrost popularności tego medium reklamowego, co stwarza szanse dla C2A S.A. do dalszego dynamicznego rozwoju, dzięki wykorzystaniu posiadanej infrastruktury oraz zdobytemu doświadczeniu. Zagrożenia dla Spółki wynikają z kapitałochłonności inwestycji w infrastrukturę POS TV. Rozbudowa sieci ekranów wiąże się z koniecznością ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo, montowane ekrany ciekłokrystaliczne tworzące sieć POS TV po kilkuletnim okresie eksploatacji wymagają odnowienia, co wiążę się z ponoszeniem cyklicznych, znaczących wydatków. W przypadku rozbudowanej infrastruktury, ewentualna wymiana ekranów niewątpliwie zwiększy koszty prowadzonej działalności, co implikuję ryzyko problemów płynności finansowanej Spółki i nadmiernego zadłużenia. Na koniec III Q 2011 r. łączne zadłużenie spółki (długo i krótkoterminowe) wynosi 53% kapitału własnego, które jest wynikiem dynamicznej rozbudowy sieci ekranów własnych w 2011 r.

 

Opracowanie:

 

Prometeia