• Esotiq & Henderson S.A.ESOTIQ & HENDERSON S.A. prowadzi działalność w segmencie rynku bielizny przejętego spod skrzydeł gdańskiego LPP S.A. – jeszcze w 2010 r. obie marki należały do grupy odzieżowej notowanej na rynku głównym. W 2011 r. dzięki pozyskaniu strategicznego inwestora marki ESOTIQ oraz HENDERSON zostały wydzielone z LPP S.A. i już jako niezależna spółka planują dynamiczną ekspansję. Obecny Zarząd, od początku związany z działalnością marek w firmie LPP S.A., chce wprowadzić Spółkę na nowe tory poprzez zmianę strategii i jej ukierunkowanie na dystrybucję wyrobów poprzez sieć franczyzową oraz wypromowanie marki na rynkach światowych. Na rynku NewConnect Spółka jest notowana od 16 czerwca 2011 roku. 

 

Esotiq

 

Profil działalności

 

Początki marki bielizny HENDERSON sięgają 1998 r., a obecnie jest on liderem w produkcji i sprzedaży bielizny męskiej typu Basic na rynku krajowym. HENDERSON chcąc nakreślić strategiczny wizerunek marki angażuje się w sponsoring różnych męskich pasji m.in. skoków spadochronowych, maratonów i regat. Na przestrzeni lat, rozszerzanie asortymentu HENDERSON zaowocowało wprowadzeniem do salonów nowości w postaci kolekcji damskiej. Początkowo pod tym samym szyldem co kolekcja męska, z biegiem czasu, powstała marka ESOTIQ skierowana wyłącznie dla kobiet. Sieć salonów ESOTIQ od 2006 r. zdążyła objąć swym zasięgiem nie tylko Polskę, ale również Rosję, Czechy, Słowację, Estonię i Austrię. Dzięki szybkiemu rozwojowi, agresywnej akcji marketingowej, budowaniu nowych kanałów dystrybucji (sklep internetowy), w latach 2007-2010 marka ESOTIQ stała się znana w całym kraju. Na dzień 16 sierpnia 2011 r. Spółka posiadała 126 salonów ESOTIQ, co odpowiadało prognozie na III kwartał br. Obie marki oferują wysokiej jakości wyroby i plasują się wśród liderów segmentu bielizny w Polsce.

 

Sytuacja finansowa

 

Esotiq - dane finansowe

Rysunek 1 Wybrane dane finansowe ESOTIQ & HENDERSON S.A. w 2011 roku (dane w tys. PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych ESOTIQ & HENDERSON S.A.

 

Spółka rozpoczęła sprzedaż 01.01.2011 r. po przejęciu od LPP S.A. towarów handlowych, wyposażenia salonów itp. W I kw. 2011 r. Spółka osiągnęła przychody netto w wysokości 14,4 mln zł z udziałem eksportu na poziomie 5,7%. W I i II kw. 2011 r. zysk netto i operacyjny był wyższy niż zakładany. W III kw. br. przychody narastająco wyniosły ponad 55 mln zł i w stosunku do prognoz na 2011 r. opiewających na 72 mln zł jest to dobry wynik biorąc pod uwagę większą planowaną sprzedaż oraz wyższe marże w IV kw. 2011 r. Dynamika wzrostu przychodów wyniosła odpowiednio 23% i 33% k/k. Narastająco zysk netto po III kw. wynosi zaledwie 506 tys. w świetle planowanych 4,1 mln zł na koniec 2011 r. W III kw. 2011 r. pomimo wyższego niż zakładany zysku operacyjnego (EBIT), Spółka odnotowała stratę z powodu różnic kursowych związanych z zakupem towarów (prawie 80% zaopatrzenia pochodzi z Chin). Poprzez wzrost kursu dolara różnice te wyniosły ponad 2,5 mln zł. Ponadto, wyższy kurs euro przekłada się na wyższe koszty najmu salonów. Przy utrzymującym się wysokim kursie walut w stosunku do złotego, koszty finansowe będą miały znaczący wpływ na wynik netto spółki w 2011 r.

 

Perspektywy i kierunki rozwoju

 

Strategia rozwoju Spółki opiera się głównie na wzroście liczby salonów franczyzowych oraz zwiększaniu sprzedaży eksportowej poprzez wyjście ze swoją ofertą na rynki Europy Zachodniej, Azji oraz Stanów Zjednoczonych – strategia nie pozbawiona ryzyka, ale z dużym potencjałem. Rynek bieliźniarki w Polsce jest rynkiem, na którym występuje duża konkurencja. Spółka rywalizuje ze znanymi międzynarodowymi markami już obecnymi i wchodzącymi na polski rynek, ale także z dużo tańszymi produktami tekstylnymi sprowadzanymi ze Wschodu. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej zależy nie tylko od udanych kolekcji, ale również od lokalizacji salonów gwarantujących dużą liczbę odwiedzin oraz od przemyślanej strategii marketingowej. Kolejną przewagą konkurencyjną spółki jest stosowany model franczyzowy, który jest zdecydowanie mniej kapitałochłonny niż w przypadku budowy sieci punktów własnych, a zapewnia Spółce strumień stałych przychodów.

 

Problemem, z którym spółka musi się zmierzyć jest wciąż niski poziom wydatków Polaków na markową bieliznę w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, a także sezonowość sprzedaży, która jest wyższa w okresach wprowadzania nowych kolekcji na rynek. Spółka posiada wiele ciekawych pomysłów na rozwój, co w przyszłych okresach może przynieść wiele korzyści. Pytanie, które należy zadać obecnej sytuacji dotyczy tego, w jakim stopniu zastosowane działania zmierzające do poprawy kondycji finansowej Spółki, czyli podniesienie marż i zwiększenie sieci franczyzowej przełożą się na poziom wyników w ostatnim kwartale 2011 roku przy utrzymujących się niekorzystnych warunkach makroekonomicznych.

 

Opracowanie:

 

Prometeia