• Raport z debiutu - Centrum Finansowe Banku BPSNazwa spółki: Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 

Rok założenia: 2008 

Strona www: www.cfbps.pl 

 

Data debiutu: 6 grudnia 2011 r.

Sektor: Usługi finansowe 

Ticker: CFB

 

Opis działalności: Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Finansowego Banku BPS S.A. jest restrukturyzacja i windykacja należności zagrożonych. Emitent pełni również funkcję serwisera należności sekurytyzowanych przez Niestandaryzowane Fundusze Inwestycyjne Zamknięte. Spółka jako licencjonowany serwiser oferuje usługi z zakresu, m.in.: monitorowania przetargów na zbycie wierzytelności czy wyceny pakietów wierzytelności oferowanych na rzecz FIZ.

 

Kapitalizacja: 42 657 670, 00 zł

Wielkość oferty: 7 500 000,00 zł

Koszty emisji: 221 250,00 zł/2,95%*

Przychody:** 4 492 000, 00 zł

Zysk netto:** 828 000,00 zł

Kapitał własny: 5 851 000,00 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 7,29

 

Kurs odniesienia: 5,00 zł

Kurs otwarcia: 5,10 zł

Kurs zamknięcia: 5,17 zł

Wolumen obrotu: 6 498 szt.

Autoryzowany Doradca: Equity Market Consulting Group sp. z o.o.

Animator: DM BPS S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 81,82%/ 81,82%

TFI AGRO S.A 12,89%/ 12,89%

Free Float 5,29%/ 5,29%

 

*proc. wielkości oferty

** dane za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

Opracowanie:


Certus Capital