• Raport z debiutu - Caspar Asset ManagementNazwa spółki: Caspar Asset Management S.A. 

Rok założenia: 2009 

Strona www: www.casparam.pl 

 

Data debiutu: 8 grudnia 2011 r. 

Sektor: Inwestycje 

Ticker: CSR 

 

Opis działalności: Emitent prowadzi działalność maklerską z zakresu zarządzania portfelami, składającymi się z maklerskich instrumentów finansowych. Emitent zarządza aktywami finansowymi swoich klientów, lokując je na rynku kapitałowym, w tym przede wszystkim w akcje oraz papiery dłużne. Oferta Spółki skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

 

Kapitalizacja: 88 079 357,10 zł 

Wielkość oferty: 5 414 860,00 zł

Koszty emisji: ---/--- 

Przychody:** 1 377 851,02 zł 

Zysk netto:** -976 241,03 zł 

Kapitał własny: 6 074 108,54 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 14,50

 

Kurs odniesienia: 44,00 zł

Kurs otwarcia: 44,00 zł

Kurs zamknięcia: 50,10 zł

Wolumen obrotu: 1 009 szt.

Autoryzowany Doradca: Erste Securities Polska S.A.

Animator: PKO BP S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Leszek Kasperski 31,00%/31,00%

Piotr Przedwojski 31,00%/31,00%

Błażej Bogdziewicz 31,00%/31,00%

Free Float 7,00%/7,00%

 

*proc. wielkości oferty

** dane za okres od 27 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

Opracowanie:


Certus Capital