• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 28 listopada 2011 r. do 11 grudnia 2011 r.

 

fotolia.pl

 

28.11.2011r.

Vedia

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od spółki zależnej (New Dragon Electronic Limited) informacji o zawarciu przez nią kolejnych umów z klientami oferującymi produkty rynku rosyjskim, australijskim, chińskim, ukraińskim, hiszpańskim oraz w Hong Kongu. Łączna wartość otrzymanych zamówień wynosi 4.700 tys. zł. Powyższe zlecenia są w trakcie realizacji.

 

29.11.2011r.

Teliani Valley Polska

Emitent poinformował o rozpoczęciu dostaw swoich towarów do sieci marketów Żabka Polska S.A. Wielkość zamówień tych dostaw będzie miała fundamentalne znaczenie dla wyników osiąganych przez Spółkę w przyszłości.

 

30.11.2011r.

Hefal

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu trzech umów dotyczących budowy składanych lodowisk sezonowych w takich lokalizacjach, jak: Gmina Bolesław, Ełk oraz Lębork. Łączna wartość tych kontraktów wynosi 1.359 tys. zł. brutto, a termin ich realizacji to IV kwartał 2011 roku.

 

01.12.2011r.

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS

Emitent poinformował o fakcie zawarcia umowy z Katowickim Przedsiębiorstwem Meblowym "AGATA" S.A., której przedmiotem jest budowa salonu meblowego "AGATA Meble" zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Przywidzkiej. Wartość wyżej wymienionej umowy to 25 500 tys. zł netto. Termin zakończenia prac budowlanych to 15 października 2012r.

 

02.12.2011r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Białe Błota

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z firmą Standard Projekt sp. z o.o. Przedmiotem kontraktu jest wyprodukowanie, dostarczenie i montaż prefabrykatów. Wartość ww. umowy wynosi 2.370 tys. zł netto.

 

05.12.2011 r.

OneRay Investment

Emitent powziął informację o otrzymaniu od spółki portfelowej Surfland Deweloper System S.A. wiadomości o zawarciu przez nią umowy z firmą ED Invest S.A. Kontrakt obejmuje dostawę, wdrożenie oraz usługi długoterminowej dzierżawy i serwisu składowych systemu ERP Deweloper obejmującej m.in. moduły CRM Deweloper i Intergrator Deweloper. Kontrakt objęty jest klauzulą poufności.

 

07.12.2011 r.

Aqua

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od kontrahenta KAN-GAZ Sp. z o.o., aneksu do umowy dotyczącej wykonania projektu robót rozbiórkowych oraz rozbiórki budynków pod planowaną inwestycję. Aneksem objęte jest zwiększenie zakresu prac o dodatkowy obiekt, a także zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o 1.000 tys. zł netto.

 

08.12.2011 r.

SMT Software

Emitent poinformował o zawarciu 5-letniej umowy z cypryjska firmą z branży finansowo-consultingowej, obejmującej rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Spółka szacuje, iż w związku z realizacją przedmiotu ww. kontraktu, w ciągu 5 lat osiągnie przychody w wysokości ok. 9.000. tys. zł.

 

09.12.2011 r.

SSI

Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu umowy z firmą Budimex S.A., której przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Biotechnologiczny budynek laboratoryjny Euroimplant S.A.". Kontrakt obejmuje kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, BMS i RMS. Wartość ww. umowy wynosi 3.234 tys. zł netto. Zakładany termin zakończenia prac został ustalony na dzień 28 lutego 2012 r.

 

Opracowanie:


Certus Capital