• NCX Life Science – zainwestuj w innowacyjnośćPonad rok na NewConnect funkcjonuje indeks spółek z branży life science. Czy jego wydzielenie okazało się być pozbawione sensu, jak pierwotnie uważano?

 

fotolia.pl

 

Obecny przekrój branżowy spółek notowanych na NewConnect nie pozostawia złudzeń –zaledwie 22 spółki z 323 notowanych pod koniec października 2011 r. należały do branży nowych technologii. Stanowi to tylko niecałe 7%. Jeszcze mniej było podmiotów z sektora energii odnawialnej – 9 (2,8%). Największy udział posiadały spółki handlowe (54 podmioty) i świadczące usługiniefinansowe (45), których innowacyjnymi nazwać się po prostu nie da.

 

Wykres 1.

Wykres 1. Podział branżowy spółek notowanych na NewConnect wg stanu na 31.10.2011 r.                   

Źródło: Grupa Trinity na podstawie newconnect.pl


Zarząd GPW postanowił w jakiś sposób wyróżnić spółki mogące się pochwalić działalnością w sektorze nowych technologii. Rezultatem było wprowadzenie w sierpniu 2010 r. drugiego indeksu rynku alternatywnego, NCX Life Science.

 

Indeks ten dedykowany jest spółkom biotechnologicznym. Dobierając podmioty do portfela, Giełda bierze pod uwagę przedmiot działalności, strukturę przychodów i aktywów oraz posiadane patenty z dziedziny biotechnologii.Pierwotnie w jego skład weszły spółki: Euroimplant, Mabion, Pharmena, Read-Gene i Biomaxima. Później dołączyły do nich: Biomed-Lublin, Selvita, Biogened, Blirt, Genomed i Stem Cells Spins. Indeks opuściła spółka Euroimplant z powodu przeniesienia notowań na główny parkiet GPW.

 

Wykres 2.

Wykres 2.Notowania NCX Life Science, NCIndex i WIG w okresie 30.08.2011 – 25.11.2011                  

Źródło: Grupa Trinity na podstawie bossa.pl


Pierwszy rok notowania nie był dla NCX Life Science udany. W ciągu 12 miesięcy indeks stracił ponad 30% do pierwotnego poziomu 100. Jednak od końca sierpnia 2011 r. powoli odrabia straty, i to w okresie, w którym NCIndex kontynuował ustalanie nowych dołków, a indeks rynku regulowanego WIG cechowała ogromna zmienność.

Takie zachowanie wynika zniskiej korelacji NCX Life Science z pozostałymi indeksami warszawskiej giełdy. Indeks spółek biotechnologicznych jest skorelowany z NCIndex na poziomie wynoszącym zaledwie 0,3, a z szerokim WIG 0,2 (wg danych za okres 8.2010-10.2011). Dla porównania: NCIndex jest skorelowany z WIG na poziomie 0,5.Korelacja z indeksami branżowymi z głównego parkietu GPW jest jeszcze niższa – dla WIG‑MEDIA i WIG-SPOZYW wynosi 0,1. Najmocniej NCX Life Science jest skorelowany z WIG-TELEKOM, ale nawet w tym przypadku współczynnik korelacji wynosi zaledwie 0,21.

 

Sprawia to, że zgodnie z teorią portfelową możliwe jest znaczne ograniczenie ryzyka portfela aktywów inwestora, jeśli zdecyduje się on na włączenie do jego składu spółek z NCX Life Science. Szczególnie atrakcyjna może okazać się możliwość osiągnięcia wyższej oczekiwanej stopy zwrotu z portfela ze względu na duży potencjał wzrostowy spółek z branży biotechnologicznej.

 

NCX Life Science wyraźnie pokazuje, że inwestorzy nie powinni traktować wszystkich spółek notowanych na małym parkiecie w ten sam sposób, ponieważ są na nim również podmioty godne uwagi i mogące przynieść wymierne korzyści. Potwierdza to również fakt, że aż 4 z 10 spółek wchodzących w skład indeksu ma w swoim akcjonariacie fundusze inwestycyjne o ponad 5-proc. pakietach akcji, co na NewConnect jest wciąż zjawiskiem niecodziennym.

 

Opracowanie:


Grupa Trinity